FVE PRO OBYTNÉ DOMY, VEŘEJNÉ BUDOVY, ÚŘADY

FVE PRO OBYTNÉ DOMY, VEŘEJNÉ BUDOVY, ÚŘADY

 

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO OBYTNÉ DOMY, VEŘEJNÉ BUDOVY, UŘADY

 

Střechy obytných domů, veřejných budov, úřadu, nemocnic, škol nabízejí rozsáhlé plochy pro umístění fotovoltaických systémů.

Tyto systémy mohou sloužit pro vlastní spotřebu budovy a využívat fotovoltaickou elektrárnu na tzv. zelený bonus nebo napojení na přímý výkup s přípojkou na veřejnou síť.

Dodávka zahrnuje veškeré komponenty pro fungující fotovoltaickou elektrárnu ( FV moduly, měniče, rozvody, jištění, konstrukční prvky a připojení na síť).

Dále vyřídíme administraci pro připojení fotovoltaické elektrárny a získání licence s institucemi Energetický regulační úřad, ČEZ, EON. 
Projektová a revizní zpráva je součástí.