FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY

FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY

 

 

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY

 

Představují základní sortiment dodávek fotovoltaických elektráren, které jsou určeny pro obyvatelstvo.

Tyto systémy mohou sloužit pro vlastní spotřebu budovy a využívat fotovoltaickou elektrárnu na tzv. zelený bonus nebo napojení na přímý výkup s přípojkou na veřejnou síť.

Dodávka zahrnuje veškeré komponenty pro fungující fotovoltaickou elektrárnu ( FV moduly, měniče, rozvody, jištění, konstrukční prvky a připojení na síť).

Dále vyřídíme administraci pro připojení fotovoltaické elektrárny a získání licence s institucemi Energetický regulační úřad, ČEZ, EON. 
Projektová a revizní zpráva je součástí.