Fotovoltaická elektrárna 7,0kWp - Štěkeň

Fotovoltaická elektrárna 7,0kWp - Štěkeň

Fotovoltaická elektrárna složená z 56ks amorfních FV modulů 2. generace CIS Avancis PowerMax a třífázový střídač Fronius IG PLUS 60 V-3