Čerpadlová skupina OR-2

Čerpadlová skupina OR-2

 

Čerpadlová skupina obsahuje všechny potřebné bezpečnostní armatury potřebné k provozu solárního systému.Stačí připojit bojler, kolektory a řídící jednotku.

Skupina obsahuje: solární čerpadlo

                            pojistný ventil

                            zpětnou klapku     

                            mechanický průtokoměr s regulací průtoku

                            tlakoměr

                            napouštěcí a vypouštěcí ventil

                            mechanické teploměr vsazené v kulovém ventilu

                            vývod pro napojení expanzní nádoby

                            mechanický odplyňovač