VÝZVA VLÁDĚ A PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY O ZNOVU PŘIPOJOVÁNÍ FVE

21.12.2011 23:17

Dne 21. 12. 2011 vyšlo v Hospodářských novinách inzertní plátek Platformy OZE  s výzvou o znovu připojování fotovoltaických elektráren pro rodinné domy do distribuční sítě, adresovaná vládě a parlamentu České republiky.

Platforma OZE je uskupení, které usiluje a přesvědčuje českou vládu a parlament aby v této situaci začala konat a znovu připojovat malé rodinné fotovoltaické elektrárny.

Již v lednu 2012 to bude dva roky, kdy začal plošně platit tzv. STOP-STAV. Do této doby se uskutečnili je pár schůzek distributorů o znovu připojování FVE. Tyto dohody by se dali nazvat „fraškou“ a diskriminační metody z obav snížení svého zisku distributorů energie stále pokračují i s tichou podporou státu, majoritního vlastníka společnosti ČEZ.

Argumenty bývalého ministra průmyslu a obchodu pana Kocourka a jeho pobočníků jsou: tisíc kilowattových elektráren umístěných na rodinných domech je jako jedna tisíci kilowattová elektrárna postavená na poli.
Výkonově je tomu tak, ale elektřina vyrobená elektrárnou je spotřebovaná v rodinném domě a tedy není zatěžovaná distribuční soustava, jak naši odborníci ve vládě avizují. Závěrem je, že domácnost ušetří a prodejce energie (distributor) přijde o část svých zisků.

Jediná Pražská energetika začala konec roku 2011 znovu připojovat nové fotovoltaické elektrárny do své sítě.
Ostatní distributoři E-ON a ČEZ pevně drží STOP – STAV i když na poslední schůzce přislíbili, že budou nové žádosti o připojení nových fotovoltaických elektráren posuzovat individuálně.

Pod touto výzvou je podepsáno stovky českých firem, které ze dne na den ztratili práci a museli propustit své zaměstnance. Naše společnost je také pod touto výzvou také podepsána.

Zvýšení tlaku na vládu a parlament je možné dostat svých požadavku a obnovení znovu připojování malých elektráren pro rodinné domy.


zde originální text vložený do Hospodářských novin

Inzerat HN 20.12.2011.pdf (220,5 kB)


Text: Zdeněk Šimoník ml., společník Sun Pi s.r.o.

Zpět