Výpadky elektřiny kvůli obnovitelným zdrojům nehrozí

22.06.2011 11:10

Obavy z přetížení české elektrizační soustavy v důsledku připojení obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaických elektráren, jsou neopodstatněné. V porovnání se stejným obdobím loňského roku nezpůsobily žádné energetické výkyvy ani dodávky solární elektřiny vyrobené během velmi slunečného jara. Vyplývá to z analýzy konzultanta na elektroenergetiku Jiřího Černého, který se zaměřuje na poradenství v energetickém odvětví.

Analýza porovnává výkyvy v energetické síti v dubnu 2010 s vývojem v dubnu 2011, a to při srovnatelných teplotních poměrech. "Pro rok 2011 byly do analýzy vybrány úmyslně naprosto slunné dny před velikonočními svátky,“ upozorňuje Aleš Spáčil, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace. Ve velikonočním období by se měl proto v odběrových diagramech případný negativní efekt výrazně projevit: "To se nicméně v naší analýze rozhodně nepotvrdilo. Zamračené a slunné dny neznamenají zvýšenou potřebu regulačního výkonu v tuzemské energetické síti. Veškerá tvrzení o škodlivosti solárních elektráren jsou proto neopodstatněná a nelze je brát vážně,“ dodává Spáčil.

Podle Energetického regulačního úřadu v roce 2010 ovlivňovaly solární elektrárny odběr energetické soustavy celkovým instalovaným výkonem ve výši zhruba 450 MWp, přičemž v roce 2011 to bylo již 1984 MWp! "Energetická síť i přes tento masivní nárůst nevykazuje žádné anomálie způsobené provozem solárních elektráren. Není ani třeba regulovat soustavu - například odstávkami solárních elektráren - v důsledku zvýšeného výkonu fotovoltaických elektráren,“ shrnuje závěry analýzy Aleš Spáčil.
 

Blackout by nezasáhl Česko, ale celou Evropu

Reálnou hrozbou pro českou elektrizační soustavu (dále též ES ČR) jsou nikoli nadměrná výroba elektřiny, ale extrémní výkyvy ve spotřebě, přetoky energií po mezistátních vedeních ze sousedních elektrizačních soustav v kombinaci s poruchovostí zdrojů a nízká dispečerská rezerva. "Například nárazová spotřeba proudu v letních měsících vlivem rostoucího používání klimatizačních zařízení a průmyslové vzduchotechniky či v chladných obdobích, kdy extrémní výkyvy způsobují přímotopná tělesa na elektřinu,“ vysvětluje Spáčil.

K rozsáhlému výpadku nemůže navíc dojít pouze u české elektrizační soustavy, neboť je propojena s přenosovými soustavami SRN, Polska, Slovenska a Rakouska. V případě, že by opravdu k blackoutu došlo, znamenalo by to současné zhroucení celé evropské elektrizační soustavy. "Příčinou této havárie by nebyla výroba elektřiny fotovoltaických elektráren zapojených do distribuční soustavy ČR, ale celá série objektivních příčin,“ cituje závěry analýzy Aleš Spáčil.

 

Výpadkům lze účinně předejít

Provoz decentralizovaných zdrojů sítě - například paroplynových, fotovoltaických, vodních, bioplynových či větrných elektráren - elektrizační systém naopak stabilizuje. Tyto zdroje většinou umožňují energii spotřebovat hned v místě výroby bez nutnosti ji přenášet na delší vzdálenosti a přetěžovat tím rozvodnou síť.

"Decentralizované zdroje zvyšují spolehlivost dodávky elektřiny konečnému odběrateli a stabilitu celého energetického systému, neboť odlehčují zatížení páteřních vedení přenosové soustavy a významných distribučních vedení,“ vysvětluje Aleš Spáčil, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace. Do budoucna proto dává smysl se orientovat i na alternativní zdroje v kombinaci s možností ukládání nadbytečné energie například do akumulátorů, využívání vodních přečerpávacích elektráren a podobně.

Nastává také éra elektromobility, která v horizontu pěti až deseti let zásadním způsobem posune do popředí využití "zelených“ zdrojů elektřiny. "Nabíjení elektromobilů ze solárních článků se například stane hlavní formou získávání potřebné energie,“ uzavírá Aleš Spáčil, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace.

 


Zdroj: stavitel.cz

Zpět