Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie zvýhodňuje ČEZ na úkor občanů

04.11.2011 10:31

 

Datum: 04. 11. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) kritizuje vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (sněmovní tisk 369/0), který má zcela nahradit stávající zákon 180/2005 Sb., o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Považuje tuto normu za účelově zmanipulovanou ve prospěch společnosti ČEZ, a. s. s negativními dopady na celé prostředí české energetiky a především na občany České republiky.

Za nejproblematičtější části návrhu považuje především následující principy:

1. Prostředí investiční nejistoty

Zákon umožňuje skrze Národní akční plán (NAP) vládě až do roku 2020 neustále měnit množství obnovitelných zdrojů energie, které mají nárok na podporu. Vzniká tak osmileté období nejistoty, které zabrání vstupu menších společností na trh.

V takto nejistém prostředí budou mít drobní podnikatelé velký problém získat bankovní financování a jsou tak významně znevýhodněni oproti velkým energetickým gigantům, kteří mohou využít jiných zdrojů financování a záruk. Pro občany to znamená pokračování současné situace, kdy pravidla hry a ceny diktují velké energetické společnosti.

2. Žádná podpora ostrovním systémům

Zákon odepírá podporu ostrovním systémům, které jsou nezávislé na elektrizační soustavě, ale bez podpory se stávají nerentabilní. Zachovává tak centrální výrobu elektrické energie, která je nehospodárná z důvodu vysokých nákladů na přenos elektřiny, které tvoří v koncové ceně pro občana zhruba 35% (viz graf 1 níže).

Monopol ve výrobě a distribuci elektrické energie brání se vzniku zárodků moderní decentralizované elektrizační soustavy, která by v budoucnosti dala občanovi možnost volby mezi vlastní výrobou a nákupem, tedy možnost regulovat vlastní náklady na elektřinu. Distribuční společnosti si totiž uvědomují, co by se stalo, kdyby si občané vyráběli 50 % spotřebované elektřiny sami.

3. Podpora neefektivním postupům

Příkladem toho, jak vychází návrh zákona vstříc společnosti ČEZ, je prodloužení podpory krajně neefektivního přisypávání dřevní štěpky k uhlí. ČEZ touto výjimkou získá do roku 2015 odhadem 1,2 miliardy Kč. Vedlejším účinkem pak bude zdražení dřevní štěpky pro biomasové stanice, ale i pro občany, kteří využívají k topení kotle na biomasu.

CZEPHO se domnívá, že vládní návrh zákona byl účelově připraven ve prospěch zájmů společnosti ČEZ, a. s., a to na úkor občana. Vládní návrh není rozhodně zpracován tak, aby motivoval ČEZ ke snižování marže či hospodárnému nakládání s penězi občana. Zákon upevňuje dominantní postavení ČEZu na trhu a dává mu tak téměř neomezené možnosti určovat cenu elektrické energie.

Zda se ČEZ choval v minulosti jako dobrý hospodář lze posoudit z grafu 2 níže, který ukazuje, jak pravidelné každoroční zdražování působí na růst zisku společnosti ČEZ. Cena elektřiny vzrostla od roku 2004 do roku 2009 o cca 60% a to bylo bez vlivu podpory OZE (ještě v roce 2009 byl příspěvek na OZE cca 0,05 Kč/kWh).

Více než čtyři roky tak platí každý občan ČR 1000 Kč ročně ve formě skryté energetické daně. Skrytá je proto, že ji neplatíme přímo, ale platí ji „za nás“ ČEZ formou pravidelné každoroční mnohamiliardové dividendy. Tu mu umožňuje každý z nás tím, že je ochoten platit nehorázně předraženou a každý rok zdražovanou elektřinu. Tyto dividendy přitom nejdou pouze do státního rozpočtu, ale rovněž do rukou privátních vlastníků z kapes nás všech.

CZEPHO varuje, že přijetí zákona ve stávající podobě by významným způsobem posílilo dominantní postavení společnosti ČEZ, a. s. na trhu s elektřinou, zlikvidovalo konkurenci v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, vedlo k technologickému zaostávání české distribuční soustavy a významně omezilo možnosti běžných občanů bránit se neustálému a z velké části neodůvodněnému růstu cen elektrické energie.

 

Zpět