Ústavní stížnost proti solární dani bude podána. Boj není ještě u konce

08.03.2011 15:59

Zástupci České průmyslové fotovoltaické asociace (CZEPHO) informovali, že minulý týden na schůzi Senátu došlo ke schválení Ústavní stížnosti proti zavedení novely zákona 180/2005Sb., která zavedla mimo jiné tzv. srážkovou daň na solární elektrárny.

Ústavní stížnost podpořilo více než dvacet senátorů, tedy dostatečný počet pro podání ústavní stížnosti. Ústavní stížnost napadá zrušení daňových prázdnin, zavedení 26% odvodu z tržeb a darovací daň na emisní povolenky. Na přípravě spolupracovala rovněž jako odborný garant Česká fotovoltaická průmyslová asociace.

CZEPHO dále informovalo, že se připravuje se novela Energetického zákona a Návrh zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie.

Novela Energetického zákona zavádí regulaci fotovoltaických elektráren nad 100kWp instalovaného výkonu. Není jasné, kdy a jakým způsobem budou elektrárny regulovány.

Uvažuje se, že elektrárny budou odpojovány nejen v případě stavu nouze a předcházení stavů nouze. Prioritně by měly být odpojovány fotovoltaické a větrné elektrárny, dále fosilní a nakonec vodní. Regulace by neměla být investorům kompenzována.

Zdá se, že vlastníci solárních elektráren budou v brzké době čelit dalšímu legislativnímu ataku ze strany státních orgánů. Další „legislativní bitva“ je tedy na obzoru.

 

 

zdroj: www.solarninovinky.cz

Zpět