Švýcarská sněmovna dává zelenou pro ukončení jaderné energetiky

10.06.2011 17:00

STOP atomu ve ŠvýcarskuJaderné elektrárny ve Švýcarsku
Vše nasvědčuje tomu, že ve Švýcarsku již nebudou budovány žádné nové atomové elektrárny: po vládním (Bundesrat) STOP se také sněmovna (Nationalrat) vyslovila pro výstup z atomové energie. Jasné stanovisko k podpoře obnovitelných energií však zatím nepadlo.
Zásadní rozhodnutí znělo zřetelně: švýcarská sněmovna přijala ve středu dvoutřetinovou většinou parlamentní iniciativu požadující výstup z jaderné energetiky. Stejně jako vláda, přeje si i sněmovna střednědobou variantu. Nemají již být budovány žádné nové atomové elektrárny. Avšak stávající nemají být předčasně odstavovány.

Pro výstup se vyslovily vedle SP (Sozialdemokratische Partei der Schweiz - Sociální demokracie) také Zelení, CVP (Christlichsoziale Partei - Křesťanští socialisté) a BDP (Bürgerlich-Demokratische Partei - Občanští demokraté), proti SVP (Schweizerische VolksPartei - Strana lidová) a FDP (Freie Demokratische Partei - Svobodní). Zástupkyně a zástupci FDP (Svobodní) se však usnesli zdržet se rozhodujících hlasování.

Nové jaderné bloky bez šance
Hlasování předcházela bouřlivá debata se známými argumenty: Zastánci jádra varovali před problémy se zásobováním elektřinou, oponenti se odkazovali na rizika atomové energie a hospodářský potenciál obnovitelných energií. Jako novum oproti předcházejícím diskuzím bylo, že se členové CVP a BDP přiklonili na stranu odpůrců atomu.

Jako obhájci síly atomu vystupovali SVP a FDP. "Přece nemůžeme jednou pro vždy říci: tato technologie je zlá", shedal Filippo Leutenegger (FDP, kanton Zurich). Výstup je nerealistický a spočívá na "principu naděje", kritizoval Hans Killer (SVP, kanton Aargau). Ministryně energetiky Doris Leuthard nesouhlasila. Výstup je technicky a hospodářsky realizovatelný, ujišťovala. "Mějte odvahu, vynést toto zásadní rozhodnutí".

Z doby psacího stroje
Švýcarská sněmovna následovala výzvu: Odmítla návrh SVP na odložení rozhodnutí a schválila tři deklarace pro střednědobý výstup z jádra: 101 ku 54 hlasy při 36 zdrženích deklaraci CVP, 99 ku 54 hlasy při 37 zdrženích stanovisko BDP a 108 ku 76 hlasy při 9 zdrženích návrh Zelených.

Důrazně odmítnuty byly návrhy na výstup před doběhnutím životnosti nebo na omezení doby provozu. Ursula Wyss (SP, kanton Bern) poukazovala marně na to, že nejstarší elektrárny pocházejí z doby psacího stroje a černobílé televize.

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět