Stav a budoucnost fotovoltaiky v České republice

26.08.2011 16:33

Datum: 26. 08. 2011 | Zdroj: facilitymanager.cz

Před několika lety byla fotovoltaika na našem území přítomna v počtu jednotek instalací, nyní již máme k dispozici výkon dosahující hodnot Jaderné elektrárny Temelín.Tento neobyčejný rozmach fotovoltaiky způsobil pád cen technologie způsobený prudkou změnou kurzu vůči dolaru a euru. Legislativa nebyla schopna či ochotna na tuto změnu reagovat dostatečně rychle, a tak po velmi výhodné investici sáhlo mnoho subjektů.

STOP STAV PRO SLUNEČNÍ ENERGII

V současné době je podle některých zdrojů kapacita sítě pro neregulovatelné zdroje, kam fotovoltaika spolu s větrnými elektrárnami patří, vyčerpána. Počet žádostí o výstavbu fotovoltaických elektráren dosáhl takových rozměrů, že byl správce přenosové soustavy ČEPS, a. s., v únoru 2010 nucen požádat distribuční společnosti, aby pozastavily vydávání nových povolení. Od té doby se fotovoltaika dostala na přední stránky novin a do zpravodajských relací televizních stanic. Začala velmi nelítostná mediální kampaň.

Velké solární parky určitě nevypadají uprostřed přírody nijak pohledně a výhledu do okolí na kráse nepřidají. Na místě však rozhodně není argument, že zabírají ornou půdu, a že proto není kde pěstovat obilí a další důležité plodiny. Jenže ruku na srdce - na mnohem větší ploše je dnes zaseta řepka, která je také dotována a její přidávání do pohonných hmot se v rodinném i firemním rozpočtu projeví každým ujetým kilometrem.

ZÁPLATA NA DĚRAVOU STÁTNÍ KAPSU

Velmi neblahou reakcí na zvýšení počtu fotovoltaických elektráren v ČR byl růst cen elektrické energie. To je nepopiratelné. Jenže viníkem tohoto růstu nejsou provozovatelé elektráren na sluneční pohon. Zákonem je stanoveno, že prostředky na podporu obnovitelných zdrojů energie se získávají z plateb za elektřinu od koncových odběratelů. Toto zvýšení ceny mohlo velmi neblaze postihnout spíše průmyslové podniky než domácnosti, a tak vláda rozdělila tíhu břemena podpory mezi více zdrojů.

Jedním z nich je i státní rozpočet. Aby nevznikla v rozpočtu díra, bylo rozhodnuto, že se potřebný obnos vybere zpět od provozovatelů fotovoltaických elektráren formou odvodu ze solární elektřiny. Ten byl stanoven na 26-28 % podle varianty podpory. To zvedlo vlnu kritiky ze strany provozovatelů těchto elektráren. Nikdo z nás není rád, když mu druhý sáhne na peníze. Zde však došlo k nebezpečnému rozhodnutí, kdy se neodvádí část ze zisku, ale přímo z tržeb, což ohrožovalo samotnou existenci provozovatelů slunečních elektráren.

Na celé záležitosti je nejhorší, že došlo ke zpětnému zásahu do uzavřených smluvních vztahů a v průběhu jejich trvání byla vcelku dramaticky změněna pravidla. To je velice nebezpečný jev. Fotovoltaikou to začalo, ale kde to skončí, když jakákoli uzavřená smlouva může být zásahem vlády změněna k nepoznání? Jistě to nebudí dojem o důvěryhodnosti našeho zákonodárného systému nejen v očích veřejnosti, ale především mezi zahraničními investory.

LIMITY A PODMÍNKY

Stát se pustil do fotovoltaiky naplno a novým elektrárnám snížil výkupní ceny energie. Tento krok všichni zainteresovaní přivítali, neboť zažehl jiskru naděje pro budoucí další rozvoj tohoto odvětví. Jenže distribuční soustavy jsou pro nové instalace fotovoltaických elektráren stále uzavřeny, a tak se nemá novela zákona o snížení cen koho týkat. Dále byly stanoveny limity celkového instalovaného výkonu pro obnovitelné zdroje energie včetně solárních elektráren. Tyto limity jsou ekonomické, znamenají, kolik výkonu bude pro daný rok podporováno. To také není špatný krok, je dán limit, takže lze predikovat růst cen elektřiny, tedy alespoň co se týká složky zahrnující podporu obnovitelných zdrojů energie.

Další kroky už nejsou fotovoltaickou obcí přijímány tak velkoryse. Opět se schyluje k zásahu do podmínek provozování elektráren již uvedených do provozu, a dokonce s platnou smlouvou o připojení i výkupu. Podle novely Zákona o podpoře výkupu energie z obnovitelných zdrojů by měly elektrárny od 100 kW instalovaného výkonu spadat pouze do režimu zelených bonusů. Tyto bonusy se budou měnit každou hodinu podle aktuální spotřeby v rámci celé republiky. Stát má tedy se zkrocením fotovoltaiky jasno.

ŽÁDNÉ NADŠENÍ MEZI DISTRIBUTORY

Další skupinou, která není z rozvoje fotovoltaiky nijak nadšena, jsou distribuční společnosti a dominantní výrobci elektřiny. Distributoři mají podle svých slov potíže s regulací sítě. Fotovoltaika vyrábí přímo úměrně a zcela závisle na intenzitě slunečního záření. Pokud přijde mrak, musí se výpadek velké sluneční elektrárny vykrývat z podpůrných služeb. Jejich argumentům se nelze bránit.

Během jara a léta letošního roku probíhá měření vlivu fotovoltaických elektráren na síť a v polovině září by mohly být známy výsledky těchto měření. Pokud neprokážou vážné problémy, mělo by to znamenat, že by se opět mohly připojovat nové fotovoltaické elektrárny. Z dikce zákona se tak bude dít pouze u malých střešních elektráren, jen ty mají právo na podporu. A s ohledem na snížené výkupní ceny nelze očekávat opakování solárního boomu.

Dominantní výrobce elektřiny pochopitelně nemá z ekonomického pohledu radost z vysokého instalovaného výkonu "konkurenčních" výroben. Nejvíc by mu mohl vadit fakt, že při dobrých podmínkách osvitu musí omezovat konvenční zdroje (především tepelné elektrárny), a tak neprodává svou energii.

Zájemci o fotovoltaickou elektrárnu, stejně jako instalační firmy proto netrpělivě vzhlížejí k polovině září s očekáváním prolomení současného stop stavu v povolování připojení nových elektráren. Uvidíme...

Autor: Tomáš Baroch, Česká fotovoltaická asociace, o. s.

 

Zpět