Sporná novela energetického zákona odporuje právu Evropské unie. Jedná se o další ohrožení ekologických elektráren

22.04.2011 10:57

 

Po srážkovém odvodu na fotovoltaiku je v Poslanecké sněmovně na pořadu dne jednání o novele energetického zákona. Ta se dotýká všech typů obnovitelných zdrojů energie a v řadě ohledů odporuje právu EU.

Mimo jiné umožňuje distributorům zdroje svévolně vypínat a zavádí nové překážky komplikující povolování výstavby ekologických elektráren. Novela tak ohrožuje hospodářskou soutěž a nahrává posílení korupčního prostředí.

Sněmovní výbory projednaly minulý týden novelu energetického zákona, která nyní míří do druhého čtení. Pokud bude přijata v navrhovaném znění, znamená zcela jistě pohromu pro výrobce ekologické elektřiny.

Navrhovaná úprava navazuje na enormní legislativní aktivitu, která v minulém roce postihla solární energetiku. Vychází zjevně z pokřiveného vnímání  obnovitelných zdrojů v České republice, jež se vytvořilo v souvislosti s nešťastnými pokusy státu o dodatečnou regulaci fotovoltaiky.

Dispečerské řízení i autorizace odporují právu EU

Novela energetického zákona v řadě ohledů odporuje právu a politice Evropské unie, která obnovitelnou energetiku prioritně podporuje. Jedná se především o navrhované podmínky tzv. dispečerského řízení elektráren. To má umožnit dálkové snižování jejich výkonu nebo dokonce jejich vypínání v případě definovaném jako „ohrožení bezpečnosti či stability sítě“.

Návrh zákona přitom nestanovuje objektivní a jasná kritéria pro snížení výkonu či odpojení elektráren. Nepočítá ani s kompenzací výrobci, ani neřeší otázku vyvolaných investic, které budou vlastníci nuceni  vynaložit na úpravy zařízení elektráren.

Požadavkům práva EU dále hrubě odporuje zavedení dalšího povolení, které má být nezbytným podkladem pro výstavbu nových zdrojů ekologické elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MW.

Jedná se o tzv. státní autorizaci, jejímž prostřednictvím Ministerstvo průmyslu a obchodu  vstupuje jako další rozhodující orgán do povolovacího procesu.

Hájek: Dispečerské řízení povede k narušení hospodářské soutěže

JUDr. Jakub Hájek, právní poradce Platformy pro OZE, k novele říká: Nelze akceptovat  zavedení dispečerského řízení elektráren bez stanovení transparentních podmínek využití, zabezpečení efektivní kontroly a přiznání přiměřené kompenzace výrobcům.“

Zároveň Hájek upozorňuje: „Lze se důvodně obávat, že tento nástroj je navržen pro cílené vypínání nezávislé konkurence.“ Jako příklad může sloužit tzv. stop stav připojování zelených zdrojů k elektrizační soustavě. I zde distributoři pod rouškou ochrany sítě nevybíravě ničí zelenou konkurenci.

Výstavba konvenčních zdrojů přitom nadále pokračuje. „Zavedení dispečerského řízení za navrhovaných podmínek by jednoznačně vedlo k narušení hospodářské soutěže a posílení korupčního prostředí. Definitivně by mohlo odradit investory do obnovitelných zdrojů a celkově tak zbrzdit nebo dokonce zastavit rozvoj celého odvětví“, doplňuje Hájek.

Jeden z nejkomplikovanějších povolovacích procesů v EU

Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská, konzultantka Platformy pro OZE, k tomu říká: „Je neuvěřitelné, že stát přes těžkou kritiku z Bruselu ze začátku tohoto roku účelově dezinterpretuje evropskou směrnici a tvrdí, že státní autorizaci předepisuje EU.

A to v situaci, kdy výstavba ekologických elektráren v České republice podléhá jednomu z nejkomplikovanějších povolovacích procesů v Unii. Evropské právo přitom jednoznačně velí, aby byly povolovací procesy zjednodušovány.“

Zelená energetika je velmi perspektivním odvětvím, které doposud vytvořilo až 10 000 pracovních míst a přispívá výraznou měrou k tvorbě HDP. Napomáhá ochraně klimatu
a životního prostředí, zvyšování energetické bezpečnosti a soběstačnosti a v konečném důsledku i zlevňování ceny elektřiny pro spotřebitele. Přesto je státem systematicky omezována

 

zdroj: solárnínovinky.cz

Zpět