Spáčil (CZEPHO): Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie je další “kočkopes“

17.05.2011 10:55

 

Vláda schválila Návrh zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie. Největší slabinou tohoto zákona je fakt, že rozvoj čisté obnovitelné zdroje energie nepodporuje. Oproti návrhu, který prošel Legislativní radou vlády, byl návrh doplněn o úpravu recyklačního poplatku.

Na jedné straně nastavuje podmínky podpory a na straně druhé tuto podporu omezuje stropy pro meziroční instalovaný výkon v jednotlivých zdrojích, který je zcela nedostatečný pro další rozvoj.

Dle zástupců Asociací v OZE je tento “kočkopes“ dalším důkazem toho, že zde zcela chybí dlouhodobá koncepce rozvoje obnovitelné energie. Bohužel v současné době nevíme, co vlastně vláda s obnovitelnými zdroji zamýšlí. Jak je chce podporovat a proč.

V případě fotovoltaiky je limit do roku 2020 pro podporu solárních elektráren již vyčerpaný. Fotovoltaická elektrárna je přitom jednou z mála možností, jak se člověk může účinně bránit zdražování elektrické energie. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie bude v příštích letech poptávka po fotovoltaice minimálně v rozsahu 100MW ročně, vyplývá z dosavadních analýz CZEPHO.

Fotovoltaika rovněž umožňuje částečnou až úplnou nezávislost na výkyvech v dodávce elektrické energie z důvodu technický poruch v síti nebo klimatických změn či potenciálním hrozbám terorismu. Fotovoltaickou elektrárnu si může totiž postavit prakticky každý, lze ji umístit na střechu, do fasády, balkon a podobně. Zájem o střešní instalace FVE je již nyní, ale současný STOP stav na připojení jakýchkoli solárních elektráren neumožňuje tyto projekty realizovat.

Chápeme snahu vlády zabránit nekontrolovanému boomu solární energetiky, ale nechápeme proč nepodpoří lidi v obraně proti zdražování elektrické energie. Pokud podporuje lidi, aby si spořili na stáří, proč je nepodpoří, aby snížili své náklady na elektrickou energii?

Vzhledem ke snížení podpory OZE na polovinu a další drakonické regulaci, další boom nehrozí. Navrhovaný zákon jde do opačnému extrému, který naopak jakýkoli další rozvoj OZE v Česku dusí a dává jasnou prioritu „špinavým“ zdrojům.

Vláda tak dává jasně najevo, že ji budoucnost našich dětí nezajímá. S tímto přístupem k energetice založené na absolutním vyčerpání tradičních zdrojů se totiž další generace budou velmi pravděpodobně potýkat s nedostatkem elektrické energie. Jedinou cestou je postupné nahrazování tradičních zdrojů „obnovitelnými“, které jsou nevyčerpatelné

 

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět