Solární podnikatelé požádali o schůzku premiéra Nečase a ministra Kocourka. Chtějí diskutovat o budoucnosti obnovitelných zdrojů

08.08.2011 18:01

Solární podnikatelé požádali o schůzku premiéra Nečase a ministra Kocourka. Chtějí diskutovat o budoucnosti obnovitelných zdrojů

Datum: 05. 08. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Konzultanti Platformy pro OZE oslovili premiéra Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Žádají o schůzku ohledně připravovaného návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a budoucnosti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v České republice.

Schůzky se chtějí zúčastnit zástupci předních podnikatelů v oboru, jmenovitě koncernů SCHOTT a EnviTec Biogas. Konzultanti Platformy pro OZE Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská a JUDr. Jakub Hájek dnes dopisem požádali premiéra Petra Nečase o pracovní schůzku. Učinili tak jménem signatářů Výzvy, kterou Platforma pro OZE iniciovala v květnu tohoto roku, a která varuje před důsledky zrušení zákona č. 180/2005 Sb., k němuž by došlo přijetím vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie (sněmovní tisk 369).

K výzvě se do dnešního dne připojilo 554 obchodních společností podnikajících v oblasti využívání OZE a v souvisejících odvětvích průmyslu, zemědělství, dopravy a služeb, včetně několika desítek zahraničních subjektů. Výzvu podpořilo i 7 obcí, 12 profesních asociací a sdružení občanů, 1 veřejná výzkumná instituce a 161 fyzických osob.

Za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka chtějí s premiérem Nečasem prodiskutovat budoucnost výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice. Hlavním bodem diskuse má být vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie.

„Tento návrh je potřeba vnímat v kontextu diskuse ohledně budoucí energetické koncepce státu. Neohrožuje pouze další rozvoj dynamického odvětví OZE, ale jeho samotnou existenci. Současně potenciálně ohrožuje zahraniční obchod České republiky s dalšími státy Unie,“ říká právní poradce skupiny JUDr. Jakub Hájek.

Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská, ekologická poradkyně, k tomu dodává: „Zahraničněpolitický kontext sektoru energetiky se v posledních měsících výrazně změnil. Po uzákonění výstupu z jaderné energetiky v Německu je třeba vycházet z toho, že Spolková republika Německo jako největší obchodní partner České republiky nebude nahrazovat odstavené výkony jaderných elektráren nákupem jaderné elektřiny vyrobené v České republice."

"Spolková republika Německo chce nadále stavět na trvalém navyšování podílu OZE. V tomto světle se jeví plánovaná orientace energetické koncepce České republiky na konvenční zdroje, zahrnující dostavbu jaderné elektrárny Temelín, odstranění těžebních limitů a prioritní podporu spalování tzv. druhotných zdrojů, jako neprozíravý krok“, doplňuje Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská.

Význam schůzky, o kterou požádala Platforma pro OZE, podtrhuje i zájem zástupců významných subjektů podnikajících v oboru. O účast na jednání s vládními představiteli požádali také Dr. Martin Heming, člen představenstva skupiny SCHOTT a předseda představenstva společnosti SCHOTT Solar AG, Hendrik van der Tol, jednatel společnosti EnviTec Biogas Central Europe, s.r.o., a dále Dr. Herbert Patschka, 1. generální tajemník Rakousko-české hospodářské společnosti.
 

Zpět