Solární investoři vracejí úder. Boj probíhá hned na několika frontách

18.04.2011 10:14

 

Solární investoři, kteří byli loni postižení změnou podmínek ve fotovoltaickém byznysu, vyrazili do boje. Ve hře nejsou jen arbitráže proti českému státu kvůli poškození solárních investic z titulu solární daně. Mnozí investoři bojují i na půdě Evropského parlamentu a chystají odvetné kroky vůči distribučním společnostem a Energetickému regulačnímu úřadu.

Již v průběhu minulého roku mnozí solární podnikatele varovali: “Budeme se bránit do poslední kapky krve“. Stát  vskutku namíchal „smrtící solární koktejl“ šikanujících opatření, s povinným 26 % odvodem z elektřiny, zaměřeným proti výrobcům elektřiny ze slunečního záření.

Reakce ze strany solárních investorů na sebe nedala dlouho. Litý boj solárních investorů proti „smrtícímu solárnímu koktejlu“. začal hned na několika frontách

Žaloby proti distribučním společnostem

Dle našich informací řada solárních investorů vede soudní spory s energetickými distribučními společnostmi ČEZ a E.ON (EDS). Investoří podávají žaloby soudní cestou proti odmítnutí připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) do sítě, a to zejména v situacích kdy, před tím získali kladný souhlas s připojením ze strany EDS.

Je známo několik  případů, kdy EDS vydali kladné stanovisko pro připojení FVE do sítě. Avšak nakonec EDS připojoní do sítě zamítli a zmařili tak mnoho investic do solárních parků

 

Další vlna soudních sporů se na EDS povalí v souvislosti se solární daní (tj. odvod ve výši 26-28% z příjmů FVE).  Jako první možnost se solárním investorům nabízí žaloba na vrácení sraženého odvodu s argumentací, že takový odvod je protiústavní. Vedle toho nebo společně s tím je možné podat tzv. zdržovací žalobu, kterou se investor bude domáhat uložení povinnosti distribuční společnosti zdržet se provádění srážky,  přičemž argumentace bude obdobná.

Alternativou ke zdržovací žalobě může být návrh na vydání předběžného opatření zakazujícího provádění odvodů, a to právě s argumentací o protiústavnosti takového postupu. Šance na úspěch s předběžným opatřením může být vyšší, pokud v době podání návrhu bude již u Ústavní soudu senátorský návrh na zrušení odvodu.

Stížnosti míří na antimonopolní úřad a Evropský parlament

Další solární investoři si stěžují zejména na ČEZ, který uplatňoval různé podmínky při žádostech o připojení FVE do distribuční soustavy. Mnozí solární investoři podali stížnosti na diskriminaci při povolení připojení k distrubuční soustavě.

Toto napadli nejen soudní cestou, ale i u Úřadu pro hospodářskou soutěž v ČR. Podle rozhodnutí antimonopolního úřadu však správce přenosové soustavy ČEPS neporušil na začátku roku 2010 žádný zákon, když nechal dočasně pozastavit připojování nových slunečních a větrných elektráren do sítě.

Rozhodnutím antimonopolního úřadu spor o připojování nových obnovitelných zdrojů do sítě nekončí. Některé firmy už oznámily, že se obrátí, nebo dokonce už obrátily na soud, pokud neuspějí u antimonopolního úřadu.

Další solární investoři jdou ještě dále a rozhodli se obrátit se stížnosti kvůli nepřipojování FVE i na Evropský parlament. Zda-li zde uspějí, to teprve ukáže čas.

Podivné tajné komise ERÚ

K soudu míří i žaloby na státní „nezávislý orgán“ - a to Energetický regulační úřad (ERÚ) za to, že některým investorům neumožnil připojit FVE do sítě.

Jsou známy případy, kdy ERÚ nejprve rozhodl, že ČEZ musí FVE připojit do sítě. Avšak po odvolání ČEZu předsedovi ERÚ Josefu Fiřtovi došlo ke zvratu. Tajné komise ERU v čele s Fiřtem zaujaly nakonec zamítavé stanovisko. Fiřt původní rozhodnutí svých podřízených zrušil a vrátil k novému projednání.

Úředníci ERÚ pak znovu „osvíceně“ rozhodli v souladu s Fiřtovým stanoviskem, že ČEZ je v právu, když odmítl připojit danou FVE, které před tím vydal pozitivní stanovisko k připojení.

Solární arbitráže přicházejí

Zejména zahraniční vlastníci tuzemských FVE začali vést proti státu solární arbitráže z důvodu zavedení solární daně. Podle dostupných údajů tyto arbitráže již byly zahájeny. Poškození investoři hodlají český stát žalovat o náhradu škody, která jim vzniká kvůli dodatečně zavedenému odvodu uvalenému na prodej solární energie.

Konkrétně německá firma Voltaic Network a lucemburská společnost Radiance Energy Holding s instalovaným výkonem přes 150MW jen na území České republiky, se hodlají bránit zpětným změnám legislativy v ČR způsobem, který může Českou Republiku stát desítky miliard korun.

O svém záměry tyto firmy již informovaly Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády a další státní orgány. Dá se očekávat, ž k podobnému kroku dle všeho během několika dnů chystají další investoři.

Někteří investoří vstupují do solárních arbitráží vůči českému státu jednotlivě. Většinou budou argumentovat proti poškození svých solárních investic na základě bilaterálních investičních smlouv mezi Českou republikou a státy, v nichž jsou zahraniční investoři registrovaní.

Jiní investoři se sdružují a chystají se vést proti státu hromadnou arbitráž. V tomto případě se investoři budou odvolávat na mezinárodní smlouvu, zvaná Dohoda k Energetické chartě, jejímž signatářem je Česká republika (od roku 1998) a několik desítek dalších států. Dohoda chrání investory, kteří své peníze vkládají do energetických projektů v členských zemích.

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět