Připojování fotovoltaických elektráren do sítě E-ON

28.11.2011 17:05

Havel (E.ON): Kvůli naplněnému bilančnímu limitu nelze dát souhlas k připojení nových solárních elektráren

Datum: 28. 11. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Na dotazy naší redakce ohledně aktuální situace ve věci připojování nových FVE do sítí skupiny E.ON reagoval Vladimír Vácha, mluvčí koncernu E.ON. V této záležitosti nám zaslal stanovisko Josefa Havla, předsedy představenstva E.ON Distribuce, a.s., jenž uvádíme níže.

Ve věci schvalování nových pravidel připojování k distribuční soustavě Vách dodal stručně: „Jejich návrh byl veřejně dostupný na stránkách Energetického regulačního úřadu a bylo možné je do 15.11.2011 připomínkovat“.

Stanovisko Josefa Havla, předsedy představenstva E.ON Distribuce, a.s.:

"Dovolte mi reagovat na Vaše otázky touto formou a připomenout, co bylo ze strany naší společnosti opakovaně deklarováno a to i na jednání u kulatého stolu provozovatelů distribučních soustav (DS) – ČEZ, E.ON, PRE a přenosové soustavy (PS) – ČEPS s asociacemi OZE dne 19.9.2011 v Praze.

Účastníci tohoto jednání i čtenáři prohlášení ČSRES z 19.9.11 neustále hovoří o plošném „stop stavu“. Já opět musím konstatovat, že naše společnost vždy posuzovala a i nyní posuzuje individuálně všechny žádosti o připojení výroben a ještě v roce 2011 připojovala FVE do naší DS. V současné době máme uzavřeny s investory platné smlouvy na připojení FVE o výkonu cca 300 MW a tito investoři dodnes nepožádali o připojení.

Na základě smlouvy s ČEPS máme stanovený limit výkonu pro připojení výroben FVE a VTE (tzv.bilanční limit), který je již dlouhodobě v naší DS naplněn – v současné době máme připojeny FVE – 922 MW a VTE 24 MW. Výsledkem tohoto stavu je, že při posuzování jednotlivých žádostí o připojení, které jsou nyní evidovány v naší společnosti, nemůžeme udělit souhlas.

Pokud dojde ke změně bilančního limitu – navýšení pro naši společnost v roce 2012, budou ukončeny ze strany investorů platné smlouvy o připojení, které nebyly doposud připojeny a umožní to naše DS v požadovaném místě připojení, uzavřeme s investorem smlouvu o připojení nové výrobny – FVE. To platí pro všechny žádosti, nejen požadavky do 30 kW na střechy.

Je též nezbytné na základě provedených měření v letních měsících letošního roku v naší DS, kde jsou již připojeny FVE, upravit Pravidla provozování naší DS, na základě nichž budou stanovena pravidla pro nová připojování a provozování FVE především do sítě nízkého napětí naší DS. Odsouhlasení u ERÚ těchto nových pravidel předpokládáme nejpozději do konce roku 2011. Návrh těchto nových pravidel byl také prezentován zástupcům asociací tento měsíc."

 

Zpět