Přijetí nového zákona znamená likvidaci fotovoltaiky. Majitelé FVE budou doplácet za výrobu solární energie!

31.05.2011 08:53

 

Vláda dne 11. května 2011 schválila diskutabilní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který má zrušit stávající systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nový zákon má povýšit na prioritu podporu výroby elektřiny a tepla ze zdrojů ekologicky nešetrných.

Jedná se o další důkaz toho, jak si stát představuje budoucnost energetiky v České republice. A obnovitelné zdroje v jeho představách evidentně nehrají prim!

Pokud legislativní změny přijaté v loňském roce znamenaly pohromu převážně pro fotovoltaiky, ty aktuálně připravované předznamenávají definitivní útlum celého odvětví výroby ekologické energie.

Podnikatelé v OZE, nejen ti fotovoltaičtí, proto organizují Výzvu, ve které žádají vládu a Parlament o zamítnutí návrhu zákona a zkvalitnění stávajícího zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Návrh zákona svědčí o tom, jak tvrdý je boj o podobu budoucí energetické koncepce státu. Je ho potřeba vnímat například v kontextu diskuse o odstranění těžebních limitů. Zamýšlená opatření nasvědčují tomu, že v České republice bude potlačena zelená energetika a prioritu dostane využívání ekologicky nešetrných zdrojů. Nový zákon má totiž umožnit prioritní podporu spalování odpadů či fosilních paliv společně s biomasou.

„Návrh zákona je tak špatný, že lze jen stěží vyjmenovat všechny jeho chyby. Jeho přijetí by znamenalo likvidaci celého odvětví“, říká k návrhu zákona právník JUDr. Jakub Hájek z advokátní kanceláře NH Partners, který se problematikou OZE dlouhodobě zabývá.

„Zákon navazuje na národní akční plán (NAP), který stanovuje limity dalšího rozvoje jednotlivých OZE. Při dosažení těchto limitů má být ukončena veškerá podpora pro nové zdroje. Praktickým dopadem tedy bude odepření podpory pro nové FVE, nedostatečný rozvoj VTE a neodůvodněná podpora pro využívání biomasy v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla."

"To v našich podmínkách znamená podporu pro velké zdroje spalující biomasu společně s fosilními palivy. Jinými slovy to znamená, že občané budou dotovat výrobu špinavé energie namísto ekologické,“ dodává Hájek.

Na nové úpravě mu dále vadí například to, že umožňuje tzv. negativní podporu. V závislosti na vývoji trhu s elektřinou může nastat situace, že výrobce bude doplácet za ekologickou energii, kterou dodává do sítě. V takových podmínkách nelze garantovat jakoukoliv návratnost investic. Tím bude v budoucnu znemožněno plánování, financování a výstavba nových decentrálních elektráren šetrných k životnímu prostředí.

Platforma pro OZE ve své Výzvě nejen z těchto důvodů požaduje zachování a zkvalitnění stávajícího zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. „Vzorem by nám měl být i nadále německý model, který je v celosvětovém měřítku uznáván a přebírán,“ říká Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská, odborná konzultantka Platformy pro OZE.

„Stávající zákon, který vychází z německé předlohy, umožnil rozvoj decentrální energetiky v České republice, čímž mimo jiné napomohl oživení ekonomiky v době hospodářské krize“, dodává Winkelmann-Heyrovská.

Výzvu, která byla zveřejněna v pátek 20. 5. 2011 na stránkách Platformy pro OZE, podepsalo k dnešnímu dni více než 90 českých i zahraničních společností. Bližší informace o této výzvě naleznete ZDE

Zpět