Poslanec Novotný: Chystá se velký biomasový tunel. Stojí za ním ČEZ

21.06.2011 09:49

 

Ve vystoupení poslance Josefa Novotného zazněly ve Sněmovně pozoruhodné argumenty, které ozřejmují podobu novely o Podporovaných zdrojích energie. Poslanec Novotný bez skrupulí objasnil, proč tato novela je taková, jaká je, kdo za ní stojí a jaké má zájmy.

Níže citujeme nejzajímavější pasáže z projevu poslance Novotného:

K biomase. O tomto tématu jsem se zde už zmiňoval v minulosti. Chystá se velký biomasový tunel.

Tunel v malém probíhal už v minulých letech, kdy bylo umožněno směsné spalování, a vlastně celý byznys vznikal překategorizováním O1, O2, O3, kdy buldozer hrnul biomasu do kotlů, na vstupní rošty, nebo ji míchal s uhlím. A v té chvíli, když tam nestál finanční úředník, který by zkontroloval, jaká je to kategorie biomasy, tak to tím skončilo.

To, že dodavatel rád napsal kategorii, která byla nejvýhodnější pro odběratele, je samozřejmé! Vždyť to byli obchodní partneři! A tento tunel, který jsme se snažili jakýmsi způsobem brzdit, proto jsem pro zákon 180 nehlasoval, snažil jsem se zachránit biomasové kotelny v obecních vlastnictvích, aby se jim neztratilo palivo, tak teď nabývá gigantických rozměrů.

Říkám to proto, že je tady smlouva, kterou na 15 let má jeden dodavatel. Vím, že spádová oblast českých lesů, což je 60 % lesů ČR, je rozdělena na dvě takovéto skupiny, a tito odběratelé štěpky bez výběrových řízení získali lukrativní smlouvy, které budou znamenat - a jsou navázány, už ve smlouvách je napsáno, že výkupní cena bude taková, je mimochodem nižší, než je cena na trhu, a její růst nebo pokles se bude vyvíjet od tohoto zákona. Oni už tehdy věděli, před rokem, že si takovýto zákon napíší, předloží a my jim ho schválíme. A biomasa z českých lesů je na 15 let v podstatě určena pro spalování ve velkých zdrojích.

Vůbec celý systém je připraven na to, že za nás teď ČEZ splní kvótu, která je, a jak nám řekl generální ředitel Roman na semináři ve středu, skutečně se připravuje útlum malých zdrojů. Připravuje se obecně útlum obnovitelných zdrojů, a to, že závazek, ke kterému jsme se zavázali, je jenom deklaratorní. To se všichni snaží zdůrazňovat, a budeme ho plnit velkými zdroji, biomasou.

Národní alokační plán pro OZE (NAP) to koneckonců předesílá, a teprve když by nám něco hrozilo v roce 2020, tak to nějakým způsobem povolíme. Do té doby to bude probíhat v režii ČEZu, v režii těchto velkých kmotrů, kteří si rozeberou biomasu.

A tunel spočívá v tom, že biomasa je dána. Žádná záměrná biomasa, záměrně pěstovaná třeba štěpka se u nás nepěstuje - kromě Bystřice, která má slabých, já nevím, 80 hektarů, a několika jiných starostů, kde vím, že mají pár hektarů na zkoušku, tak tyto dřeviny nejsou nikde k dispozici.

Dokonce stát nemá ani pěstitelskou příručku. Tu bude dělat Výzkumný ústav Průhonice snad do konce roku. Takže my máme několik let skluz v tom, abychom připravili biomasu na nové úkoly, které tady jsou. Na druhé straně tady máme zákon, který biomasu předurčuje, umožňuje tento tunel, a my jsme toho součástí a já na to upozorňuji marně. Čili se snažím vás, prosím vás, probudit, tak jak jsme se neprobudili na podzim, když jsme schválili zastavení obnovitelných zdrojů retroaktivním způsobem a bude nás to mrzet.

Další velmi vražedné, a znovu to zdůrazním, je napojení tohoto zákona na národní akční plán. My říkáme něco zákonem a NAP stanovuje vláda v podstatě bez diskuse, bez široké diskuse, prostě řekne, jaké budou limity. Takto nemá vypadat legislativa! Legislativa má říkat jasně všechno a nemá to regulovat NAP.

A jak nám NAP už působil v tomto zákoně velký problém, protože v NAPu se říká, že v roce 2020 bude 1695 megawattů instalovaných v obnovitelných zdrojích ve fotovoltaice. A my už máme v letošním roce 1958, čili my už to máme přešvihnuté! Čili je potřeba jasně říct, pan ministr by měl jasně říct a oznámit národu: už si nikdy, babičko, své 2, 3, 5 kilowattů neuděláte, aspoň v následujících deseti letech, protože zákon, který tady máme, vám to v podstatě neumožňuje.

Je potřeba říct, že máme v tomto vyhlášen stop stav, a přitom je to jasné selhání ČEZu i Poslanecké sněmovny, které tento stav zavinili. A přitom ti malí - ty střechy, které by měly být podporovány, a mělo by na každé vhodné střeše být nějaké zařízení, buď solárko, nebo fotovoltaika - představují jenom 4,4 % problému, který zde tímto se snažíme hasit.

V současné době nás tlačí arbitráže. Vzniká jakýsi krizový tým, právníci, specialisté na arbitráže, bez výběrového řízení to probíhá, a je skutečně za minutu dvanáct, abychom se bránili tomu, co jsme spáchali, co nás donutil spáchat ČEZ svým nekonáním a co Sněmovna udělala zejména před volbami, kdy měla jiné starosti a neposlechla pokyn k zabrzdění stavu lavinovitého nárůstu nových obnovitelných zdrojů.

A v současné době tento tým vzniká, bude bránit republiku před arbitrážemi a my těch několik procent naděje, které máme, zabijeme. Zabijeme tímto zákonem, protože jsou tam pasáže, které vyloženě nahrávají tady těm kmotrům, kteří zde mají postavené elektrárny, sídlí na Kypru a nebudou čekat dvacet let na budoucí výnosy podle toho, jak to bylo nastaveno, ale oni ty peníze otočí hned. Dostanou je z České republiky, z našeho rozpočtu formou mezinárodních arbitráží a tento zákon se jim velice hodí.
 

Zpět