Němci: Ohrožení české přenosové sítě je zbytečně zveličováno

01.06.2011 10:19

Často diskutované ohrožení české přenosové soustavy a nebezpečí plynoucí z obnovitelných zdrojů v Německu je z velké části zveličováno. Alespoň to tvrdí člen představenstva Německé federace obnovitelných zdrojů Rainer Hinrichs-Rahlwes. Provozovatelé přenosových soustav by podle něj měli energii z obnovitelných zdrojů, i přes jejich nestabilní výkon, umět bezpečně transportovat.

 
elektřina

„Většina moderních zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie je vybavena systémy, které například nastaví provoz zařízení jen do určité kapacity nebo jej vypojí ze sítě,“ uvedl Hinrichs-Rahlwes na tiskové konferenci pořádané Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací.

Je však podle něj nutné provoz obnovitelných zdrojů do jisté míry podporovat klasickými zdroji, které mohou nestabilní dodávky do sítě kompenzovat. Nejlépe k tomuto účelu slouží plynové elektrárny. „Stabilita dodávek velmi závisí na inteligenci a schopnostech operátora přenosové soustavy,“ podotkl Hinrichs-Rahlwes.

Místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Blahoslav Němeček však považuje obnovitelné zdroje v Německu za nebezpečné pro českou síť. Podle něj je nutné především posílit tamní přenosovou soustavu.

Německo se tento týden rozhodlo do roku 2022 odstavit všechny své jaderné elektrárny a chybějící výkon zčásti plánuje nahradit obnovitelnými zdroji. Do roku 2020 chtějí Němci vyrábět z obnovitelných zdrojů zhruba 35 procent energie. V současnosti obnovitelné zdroje v Německu vyrábějí kolem 17 procent elektřiny.

ERÚ: Problematické jsou větrné elektrárny

Většinu energie německých obnovitelných zdrojů tvoří větrné elektrárny na severu země. Odborníci poukazují na to, že právě tyto elektrárny při silném větru představují nebezpečí pro českou síť, která musí vstřebat nadbytečnou německou kapacitu. Podle místopředsedy ERÚ německá přenosová soustava navíc není připravena pojmout velké množství nových obnovitelných zdrojů.

„Investice do větrných farem jsou zvažovány na severu Německa a přenesení výkonu na jih Německa, kde je největší spotřeba, představuje problém. Nejsou vybudována dostatečná vnitrostátní propojení, aby výkon mohl být bezpečně přenesen,“ řekl nedávno Němeček. Nestabilním přenosem je pak ohrožována i česká soustava. „Další rozvoj obnovitelných zdrojů v Německu je možný jen, až bude přenosová soustava posílena, aby to neohrožovalo sousední země,“ dodal Němeček.

 

V současnosti tvoří podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie v ČR asi osm procent, do deseti let by to mělo být 13 procent. Platí však zároveň stop stav pro vydávání smluv pro připojení nových fotovoltaických a větrných elektráren, neboť provozovatel soustavy považuje další připojený výkon za nebezpečný.

„Dlouhodobá koncepce rozvoje obnovitelných zdrojů zcela chybí. Tomu odpovídají i investice do rozvodných sítí, která s obnovitelnými zdroji zatím vůbec nepočítají. Zároveň se ve vládním energetickém konceptu s obnovitelnými zdroji počítá jen okrajově,“ uvedla Zuzana Musilová z fotovoltaické asociace.

 

zdroj: e15.cz

Zpět