Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie vyvolá nové solární arbitráže proti České republice

03.10.2011 16:25

Datum: 02. 10. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Podle stanoviska Raiffeisen Banky předkládána úprava zákona o podporovaných zdrojích energie představuje výraznou degradaci systémy podpory OZE. Investorům hrozí, že budou doplácet za výrobu zelené energie. Pokud bude přijata, České republice bude hrozit nová vlna solárních arbitráží.

Novela předpokládá mimo jiné možnost předčasného ukončení finanční podpory při dosažení meziročních cílů, které jsou definované v tzv. Národním alokačním plánu pro elektřinu z OZE pro daný druh OZE. Investor tuto situaci nemůže jakkoliv ovlivnit nebo alespoň spolehlivě předpokládat.

Toto z hlediska financování „zelených projektů“ představuje značné a těžce kalkulovatelné riziko, neboť doba realizace projektu (tj. začátek až po její dokončení v podobě připojení elektrárny) často přesahuje rámec několik let.

Navrhovaný systém je sice nadále založen na finanční podpoře ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů, nově se však má zavést, že za určité situace může podpora dosahovat i nulových či dokonce záporných hodnot. V takovém případě však již nejen nelze kalkulovat finanční toky jednotlivých projektů, ale ani vůbec nelze hovořit o nějaké podpoře!

Vládní návrh v souhnu neumožňuje investorům projektů, ani bankám predikovat budoucí výnos projektů. Stávající smlouvy mezi vlastníky elektráren a distributory zaniknou. Investoři pak budou nuceni přejít na nový systém podpory, v rámci kterého budou v některých situacích výrobci nuceni doplácet za každou vyrobenou kWh, místo aby za ní dostali zákonem dosud garantovanou podporu.

Podle stanoviska Raiffeisen banky nová úprava zákona opětovně snižuje potřebnou stabilitu a průhlednost celého systému podpory, a tím i právní jistotu pro investory. Jejich legitimní očekávání jsou zcela ignorována.

V důsledku novely zákona utrpí nejen reputace České republiky v zahraničí, ale otevře se i další prostor pro žaloby zahraničních investorů proti České republice. Nákladná arbitrážní řízení nakonec opět zaplatí český daňový poplatník.

 

Zpět