Ministr Kocourek odmítá kritiku Evropské komise kvůli retroaktivním opatřením vůči fotovoltaice

01.03.2011 15:59

Redakce solární novinky získala originál dopisu, který zaslal ministr Kocourek Evropské komisi jako odpověď na kritiku kvůli retroaktivním opatřením, jenž česká vláda vloni uvalila na provozovatele fotovoltaických elektráren.

Kocourek tak reagoval na předchozí dopis Evropské komise (EK), který máme rovněž k dispozici.V dopise pro EK Kocourek tvrdí, že tyto opatření české vlády vůči FVE nejsou retroaktivní.

Níže Vám představujeme „hlavní pasáže“ z textů obou dopisů.

 

Kritika Evropské komise

„V posledních týdnech nás kontaktují různé zúčastněné a vyjadřují značné znepokojení ve věci zákona přijatého českým Senátem dne 8. prosince, který zavádí 26% daň na elektřinu vyrobenou solárními fotovoltaickými (FV) zařízeními zprovozněnými v letech 2009 a 2010 v České republice.“  Tvrdí to Eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger ve svém dopisu Kocourkovi.

Oettinger se v dopisu Kocourkovi jednoznačně postavil na stranu majitelů fotovoltaických panelů a zkritizoval opatření české vlády, která uvalila na elektřinu vyrobenou ze solárních zdrojů. 

 

Retroaktivita je neakceptovatelná

„Retroaktivní opatření v České republice nejsou akceptovatelná," nechal se slyšet eurokomisař Oettinger, který poslal dopis ministru Kocourkovi. 

„Jsme však přesvědčeni, že by se takovéto úpravy měly dělat předvídatelným způsobem, nikoliv jim dávat retroaktivní účinek. Je třeba mít na mysli, že negativní důsledky pro důvěru investorů plynoucí z retroaktivních změn ekonomických podmínek pro jeden typ obnovitelných zařízení se mohou snadno „přelít“ a způsobit podobné dopady pro jiné druhy zařízení a v jiných zemích,“ dodal Oettinger.

 

Nutnost stabilního investičního prostředí

Oettinger žádá Kocourka, aby učinil vše pro to, aby zachoval stabilní a předvídatelný strategický rámec pro investice v obnovitelných zdrojích energie.  „Členské státy EU by se měly zejména vyhýbat právním problémům v souvislosti se svou povinností respektovat princip legitimního očekávání“, tvrdí Oettinger v dopisu Kocourkovi.

 

Kocourek kritiku EK odmítá, nejde o retroaktivitu 

Kocourek odmítá eurokomisařův dopis a jeho kritiku. „Česká republika se rozhodla změnit zákon, jelikož došlo k výraznému snížení investičních nákladů na výstavbu FVE, na které ERÚ nemohl díky omezené pravomoci reagovat a adekvátně regulovat výši podpory“, tvrdí Kocourek.

Kocourek v dopise EK prohlásil: „Odvod bude účtován v následujících letech, nikoliv pro elektřinu vyrobenou v minulosti, proto nemůžeme hovořit o právně nepřípustné retroaktivitě“.

 

V souladu s NAP pro OZE

Kocourek se rovněž odvolává na fakt, že instalovaný výkon v FVE v roce 2010 přesáhl hodnotu 1650 MW. „Tato hodnota odpovídá hodnotě stanovené v Národním alokočním plánu (NAP) pro OZE. Snížení podpory pro FVE proto nemůže ohrozit plnění závazného cíle pro výrobu energie z OZE, který byl v České republice stanovený“.

 

Spravedlivé řešení. Projednáno se všemi stranami

V dopise EK Kocourek dále prohlásil: „ Z výše uvedených důvodů a pro rovný a spravedlivý přístup ke všek druhům OZE jsme museli přistoupit ke snížení podpory. Na závěr bych Vás rád ujistil, že změny byly projednány se všemi zainteresovanými stranami tak, aby se zabránilo negativnímu vlivu na investory a stabilitu systému podpory obnovitelných zdrojů.“

 

 

zdroj: solární novinky

Zpět