Ministr Kocourek (MPO): Zelené zdroje mají budoucnost u budov

07.11.2011 11:22

Datum: 07. 11. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

V rozhovoru pro ihned.cz se ministr Kocourek obšírně vyjádřil k tvorbě nové energetické koncepce státu, která má být již brzy předložena vládě. Koncepci však experti kritizují kvůli tomu, že příliš spoléhá na jádro.

Kupodivu Kocourek snad vůbec poprvé veřejně připustil, že zdroje „zelené energie“ mají opodstatnění. „ Jejich budoucnost spočívá ve využívání v budovách, kdy například solární výrobny anebo panely na ohřev teplé vody budou významným opatřením k tomu, aby nově postavené budovy byly nízkoenergetické“.

Níže Vám přinášíme výběr reakcí ministra Kocourka na téma zelené energie.

Obnovitelné zdroje: jakou roli bude hrát v české energetice v budoucnu solární a větrná energie?
Záleží na scénáři, na tom, jakou cestou se vydáme. Připouštím, že v části scénářů například fotovoltaika v horizontu 20 let snižuje instalovaný výkon k nule. Zároveň jsem si vědom toho, že za dvacet let může dojít k takovému vývoji v oblasti solárních elektráren, že se vyplatí jejich instalace i bez státní dotace. To ale nebude znamenat, že by pro zajištění efektivity a spolehlivosti sítě provozovatel přenosové soustavy už nemusel takové instalace regulovat nebo případně , že distributoři nebudou zvažovat povolování jejich připojení do elektrizační soustavy.

S jakými typy obnovitelných elektráren do budoucna počítáte?
Stručně řečeno: biomasa, bioplyn, odpady, vodní a větrné elektrárny, fotovoltaika. Jednotlivé scénáře se liší v míře nasazení do energetického mixu.

Jak by se měl změnit /nezměnit systém podpory OZE?
Postupně budeme utlumovat provozní podporu. Ta zaručuje ekonomiku zdrojů na dlouhou dobu dopředu a značně ulehčuje investorům jejich rozhodování. Touto podporou jsme docílili toho, že bylo postaveno mnoho elektráren, které by jinak nevznikly.
Nyní mohou investoři čerpat z již nabytých zkušeností a postavit ekonomiku nových zdrojů nejenom na provozní podpoře, ale i na čisté ekonomice. Jak roste cena energií a stoupá zájem o ekologickou energetiku, stávají se obnovitelné zdroje u určitých aplikací provozuschopné i bez této podpory.
Obnovitelné zdroje si většina lidí spojuje pouze s výrobou elektřiny dodávané do sítě. Jejich budoucnost spočívá ve využívání v budovách, kdy například solární výrobny anebo panely na ohřev teplé vody budou významným opatřením k tomu, aby nově postavené budovy byly nízkoenergetické.

Pokud Němci ohlašují výraznou podporu vědy a výzkumu v oblasti OZE, tzv. clean tech a nových energetických technologií, nehrozí Česku zaostávání v této oblasti, pokud se soustředí výhradně na jádro? Hodlá stát nějak podporovat vývoj nových technologií v energetice?
To ale není tak, že bychom se upnuli na jádro a odmítali funkční, podobně levné obnovitelné a spolehlivé zdroje. Dejte mi je a zítra v té koncepci budou. Odpovědností MPO je zajistit občanům a podnikatelům co nejspolehlivější dodávky co nejlevnější elektřiny. A to děláme. Že se může za tři roky objevit převratná technologie, která dosavadní koncepci rozmetá? To se klidně může stát, ale zatím ji nemáme. Že budeme využívat jakékoli možnosti podpory výzkumu a vývoje v oblasti čistých technologií, je samozřejmé. Ale položme si opačnou otázku. Není od Němců trochu nezodpovědné škrtat funkční zdroje a věřit, že je v budoucnu nahradíme jinými, které ještě nejsou vyvinuté?

 

Zpět