Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu, která opětovně zavede solární daň

19.03.2011 12:32

 

Pavel Gebauer, vedoucí Oddělení obnovitelných zdrojů energie na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) včera v Praze na konferenci Solární energie ČR 2011 oznámil, že v rámci připravovaného Zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPZE) bude znovu zavedeno zdanění výnosů ze solárních elektráren.

Novely ZPZE již prošla připomínkovým řízením ze strany Legislativní rady vlády ČR, která mimo jiné nedoporučila MPO do tohoto zákona zahrnovat retroaktivní kroky, které mohou ohrozit existenci solárních investorů. Z důvěrného zdroje se nám podařilo zjistit, že MPO toto doporučení neakceptovalo a v novele ZPZE bude solární daň opět zavedena.

Příslušnou novelu ZPZE v nejbližších dnech projedná vláda ČR a poté bude předána k projednání do Poslanecké sněmovny ČR. Jediným pozitivem novely ZPZE je fakt, že upravená verze odvodů z výnosů fotovoltaických elektráren (tj. solární daň) se nebude vztahovat na všechny malé instalace do 30 kWp. Toto znamená, že například instalace na altánech nebo trackarech nebudou této dani podléhat s účinnosti od 1.1.2011.

Další podstatné části této novely, jejíž starší verzi máme k dispozici, zůstavají nezměněny. V budoucnosti MPO dále nehodlá podporovat ostrovní systémy, ani nové instalace mimo střechy a pláště budov. V rámci ZPZE se mimo jiné počítá se zavedením cenového stropu ve výši 6000 Kč/MWh pro nové OZE.
 

 

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět