Krajští úředníci provádějí "mimořádnou" kontrolu staveb solárních elektráren

24.02.2011 12:21

 Na žádost Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) začaly krajské stavební úřady kontrolovat správnost vydaných povolení pro výstavbu solárních elektráren elektráren. Tvrdí to portál finance.cz.

Cílem této „mimořádné“ kontroly je odhalit rizika, která se při povolování mohla objevit. Výsledky kontroly mají být známé do konce února.

Drtivá většina fotovoltaických elektráren byla připojená ve druhé polovině či v závěru loňského roku. „Lze logicky předpokládat, že nároky na kvalitu a množství práce stavebních úřadů se o to více zvýšily,“ prohlásil Jan Dvořák z tiskového oddělení MMR.

"V této souvislosti jsme upozornili krajské stavební úřady na možná rizika plynoucí z nesouladu vydaných rozhodnutí nebo jiných úkonů podle stavebního zákona zejména s územně plánovací dokumentací, s požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky na ochranu přírody a krajiny a s požadavky ochrany práv dotčených osob," doplnil Dvořák.

Jen v samotném Plzeňském kraji se nyní prování kontrola 83 projektů fotovoltaických elektráren s výkonem nad jeden megawatt, které se nyní dokončují. Zatím však krajští úřednící neobjvili významný prohřešek.

Kontroly se mimojiné zaměřují na to, zda-li investoří mají své projekty povoleny v souladu s územním plánem. Dále se kontroluje  vynětí ze zemědělského půdního fondu, jestli zdroje splňují podmínky ochrany přírody, zda nezasahují do krajinného rázu a zda se k nim vyjádřily všechny orgány státní správy. 

Je zvláštní, že tyto kontroly začalo MMR ve spolupráci s Krajskými stavebními úřady provádět až v roce 2011. V letech 2009-2010 tyto kontroly vůbec neprobíhaly v České republice

 

 

 

zdroj: www.solarninovinky.cz

Zpět