Konec podvojného účetnictví pro solární elektrárny. Už postačí jen daňová evidence

14.04.2011 10:53

 

Provozovatelé fotovoltaických elektráren (FVE) si mohou oddechnout. Už nemusí totiž  vést podvojné účetnictví. Pro provozování FE finančnímu úřadu postačí daňová evidence.

Zvláště ti malí, s panely na střeše rodinného domku, těžce nesou, že až dosud museli účtovat stejně jako velká elektrárna. Proto loni na jaře uvítali, že na základě poslaneckého návrhu byl v rámci zákona č. 155/2010 Sb., přijatého ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, novelizován energetický zákon, který povinnost být účetní jednotkou vypustil.

Bohužel z novely jednoznačně neplyne, zda se úleva týká provozovatelů FVE, kteří získali licenci v roce 2010, nebo až v roce 2011.

Na koho se úleva vztahuje

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako gestor energetického zákona na dotaz Práva sdělilo, že provozovatel FVE nemusí být účetní jednotkou až od 1. 1. 2011.

Podle MPO tedy až ti, kdo obdrží licenci na FVE po 1. 1. 2011, mohou vést bez jakýchkoli pochyb pouze daňovou evidenci. Opačně řečeno, kdo získal licenci v průběhu roku 2010, musí být podle energetického zákona účetní jednotkou, a to podle zákona o účetnictví nejméně do 31. 12. 2015.

Ve stanovisku, které zpracoval odbor účetnictví ministerstva financí, se ale uvádí jiný názor: "Pokud dotčený subjekt nesestaví k 31. 12. 2010 účetní závěrku z důvodu, že mu odpadla povinnost vést účetnictví na základě zákona č. 155/2010 Sb., a pokud již dříve účetní závěrku nesestavoval, nelze obecně dovozovat jeho povinnost vést účetnictví v následujících 5 letech."

Poplatník s licencí z roku 2010 rozpor mezi ministerstvy vyřeší po svém. Zcela určitě se zeptá, co se mu stane, když podvojně účtovat nezačne.

Nevedení účetnictví postihuje zákon o účetnictví poměrně citelnou pokutou. V tomto případě však stát povinnost účtovat právním předpisem zrušil, přičemž nikdo z centrálních orgánů závazné a všeobecně dostupné stanovisko k tomuto právně zašmodrchanému problému dosud nevydal.

Je tudíž zřejmé, že sankce za nevedení účetnictví by nemohla být efektivní a minula by se účinkem. Udělení pokuty těm, kdo dostali licenci v roce 2010, le považovat za pošetilé.

Licence do roku 2009

Dodejme pro úplnost, že pro provozovatele FVE, který obdržel licenci do konce roku 2009, se nic nezměnilo. Stal se podle energetického zákona účetní jednotkou. Podle § 4 zákona o účetnictví je povinen vést účetnictví ode dne zahájení činnosti. Za tento den je považován den udělení licence.

S výjimkou ukončení činnosti může ukončit podvojné účtování nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedl účetnictví. Účetním obdobím je celých 12 měsíců, tedy kalendářní rok.

Příklad: Jestliže provozovatel FVE získal licenci 1. 11. 2009, musí vést účetnictví alespoň do 31. 12. 2014.
 

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět