Kocourkův plán dělá z Česka energetického outsidera

12.09.2011 12:03

Datum: 12. 09. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Podle sdružení Calla a Hnutí DUHA jsou „Východiska koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky“, které přijala vláda minulý týden, návratem k energetice 70. let minulého století. Ekologické organizace na návrhu ministra průmyslu kritizují především absenci účinných opatření, která by opravdu posílila energetickou nezávislost Česka.

V Kocourkově plánu se objevují především snahy o zachování velké fosilní a atomové energetiky. Jde například o udržení těžby uranu v Rožné i za cenu dalších investic, plány na výstavbu dalších atomových reaktorů v Temelíně, Dukovanech a dokonce i úvahy o nové jaderné elektrárně v Blahutovicích a vybudování závodu na výrobu jaderného paliva. Koncepce zvažuje také pokračování těžby hnědého uhlí za cenu bourání měst a obcí v severních Čechách.

Ekologické organizace vidí hlavní chybu v absenci opatření, která by zajistila větší výkon české ekonomiky – a větší energetickou bezpečnost – s využitím menšího množství energie.

Spotřeba energie v domech díky energetické renovaci budov, lepším spotřebičům a dalším opatřením může klesnout o 58 %.

Propočty zpracované pro energetickou koncepci ekologických organizací, studii Chytrá energie potvrdily, že domácí obnovitelné zdroje mohou výhledově pokrývat 49 % české spotřeby energie a dokonce až dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině.

Podporu pohodlné veřejné dopravy, přesun nákladní přepravy na železnici namísto kamionů nebo bezpečné cyklostezky ve městech, které by snížilo naši závislost na dovážené ropě, který představuje asi 70 % českého dovozu paliv.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:

„Naše energetika potřebuje hlubokou transformaci, aby podporovala rozvoj moderního průmyslu, snižovala spotřebu energetických zdrojů i souvisejícího znečištění a posilovala energetickou bezpečnost. Schválenou vládní koncepcí jde přesně opačným směrem, díky čemuž se staneme špinavým energetickým skanzenem uprostřed Evropy.“

 

Zpět