Hünner (MPO): Stop stav pro připojování nových FVE by měl být zrušen do konce roku 2011

08.08.2011 18:00

 

Hünner (MPO): Stop stav pro připojování nových FVE by měl být zrušen do konce roku 2011

Datum: 05. 08. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Tomáš Hünner, náměstek ministra průmyslu a obchodu, v rozhovoru s Alešem Spáčilem, předsedou představenstva CZEPHO uvedl v Ozvěnách dne na Českém rozhlasu, že po schválení zákona o OZE nebude nic bránit připojování nových obnovitelných zdrojů.

Tento zákon by měl být schválen na podzim a vstoupit v účinnost od 1.1.2012, přičemž stop stav by měl být tedy uvolněn do konce roku. Nicméně velkou hozbou ale stále zůstává Národní akční plán (NAP), který stanoví stropy pro podporu obnovitelných zdrojů. V případě fotovoltaiky byly totiž tyto limity již vyčerpány, a to až do roku 2020.

Pokud bude zákon přijat ve stávající podobě, včetně NAP, pak to bude znamenat, že nové fotovoltaické elektrárny budou připojovány do sítě, avšak bez nároku na podporu ve formě pevných výkupních cen nebo zelených bonusů.

Níže uvádíme několik pasáží z daného rozhovoru, který proběhl ve vysílání Českého rozhlasu tento týden.


 

Pane Spáčile, stačilo by vám to, tento výhled, že třeba do konce roku bude řečeno ano, můžete se připojovat, alespoň vy, kteří máte třeba jenom zájem o panel na střeše?

Spáčil (CZEPHO): Paní redaktorko, možná, že kdybyste si vzpomněla na, na to, kdy před tím rokem a půl začal ten stop stav, tak podobné přísliby, že to bude vyřešeno, padaly. Že to bude loni v červnu, pak loni v září. Poslední termín, který jsme slyšeli, byl, tuším, v dubnu na tiskové konferenci, kterou organizovala, kterou organizovaly energetické společnosti. Tam se řeklo, že se to vyřeší do září. Teď slyšíme zase, zase prosinec. To jsou, to jsou prostě jako, kdyby nešlo o tak závažnou věc, to znamená, to znamená o poptávku občanů, já si troufám říct i voličů strany, která obsazovala Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Prostě tak kdyby nešlo o tak závažnou věc, tak mně to přijde směšné, tady tyto odklady. Ale bohužel to prostě směšné není. A český občan nemá možnost volby, jestli jak si elektriku vyrobí čím dál tím levněji a nebo ji nakoupí čím dál tím dráž. Při třicetiprocentním navyšování ceny energie, kterou vláda anoncuje, je to, myslím, zcela relevantní a správné. Viděli jsme na příkladu Německa.

Pane náměstku, abychom vyvrátili ty pochyby, že půjde o další odklad, který skončí v nedohlednu. Za jakých okolností, víte to alespoň toto, jste ochotni připustit další zájemce do přenosové soustavy další solární elektrárny, třeba malé?

Hünner (MPO): Nejprve bych chtěl říct, že pesimismu pana Spáčila rozumím. To, co mě k tomu optimismu vede, je to, že na stole a v Poslanecké sněmovně je návrh nového zákona formou podpory vlastně obnovitelných zdrojů, nejenom s vazbou na výrobu elektrické energie, ale také tepla. A v případě, že tento zákon bude projednáván a přijat, tak existují v tomto zákoně limity, které zajišťují to, že nedojde k masivnímu, nekontrolovatelnému takřka nebo neregulovanému přístupu přijetím právě těchto obnovitelných zdrojů.

Jaký je to limit? Jaký je to limit? Máme už jen posledních pár vteřin. Ale dá se to říct, za jakých okolností je možné pustit tedy další lidi do sítě?

Hünner (MPO): Tak když mám odpovědět velmi krátce. Když budou tyto limity a tento zákon přijat, což může trvat, řekněme několik měsíců, ale také půl roku, tak bude naprosto jasné a jisté, že tyto blokace budou zrušeny. Ale já osobně, abych si neprotiřečil, že jsem říkal do konce roku. Já osobně se domnívám, když ta debata ohledně zákona a jeho odsouhlasení bude už směřovat k závěru, nemusí se čekat na jeho účinnost.

Pane Spáčile, prosím už jen několik slov. Stačí vám to takto?

Spáčil (CZEPHO): No nestačí. Ten zákon říká, že je to vázané na limit tak zvaného Národního akčního plánu. A v Národním akčním plánu je pro fotovoltaiku do konce tohoto desetiletí, do roku 2020, okrouhlá nula.
 

Zpět