Francie: Stop stav pro připojování nových FVE skončil. Srovnání s českou fotovoltaikou je tristní

09.03.2011 17:52

Francie nedávno 2010 krotila (obdobně jako ČR počátkem roku 2010) solární boom pomocí zákazu připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě. Rozdíl v přístupu Francie a ČR k fotovoltaice je však diametrálně odlišný.

Francouzská vláda počátkem prosince 2010 "řešila" solární boom pomocí zákazu připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem byl nadměrný růst žádostí o připojení FVE – přes 5 500 MW (obdobně reagoval i ČEPS v Česku) v roce 2010.

Aby Francie utlumila místní „silně přehřáty“ fotovoltaický trh, přijala v březnu 2011 tato opatření:
a) Zavedení ročního limitu pro připojování nových FVE
b) Snížení výkupních cen solární energie
c) Zavedení aukcí na rezervací výkonu pro nové FVE.

Francie v podstatě řešila obdobné „solární dilema“ jako česká vláda počátkem roku 2010. Pojďmě se podívat a srovnat přístup obou vlád k řešení solárního rébusu.

Omezení malých FVE

Zde však „solární paralela“ mezi Francií a Českou republikou končí. Francouzská vláda totiž nikdy neuvalila stop-stav pro malé domácí FVE (s výkonem do 5 kW). Tyto malé instalce nebyly (na rozdíl od ČR) vůbec omezeny v připojování do sítě.

Do budoucna Francie vůbec nepočítá s omezováním malých střešních FVE formou limitů, jenž stanovila ČR v podobě tzv. Národního alokačního plánu pro OZE. Ten počítá s tím, že do konce roku 2020 bude v ČR instalováno maximálně 5 MW ročně.

Délka a řešení stop stavu

Dalším markantním rozdílem mezi přístupem Francie a Česka k fotovoltaice je doba stop-stavu pro připojování nových FVE do sítě. Zatímco stop-stav ve Fracii trval pouze 4 měsíce (byl ukončen 8. března 2011), ten český trvá vice než 1 rok a zdá se, že bude trvat ještě několik dalších měsíců. Tak to alespoň avízuje ministr Kocourek v médiích.

O řešení stop-stavu jednali zástupci francouzské vlády se zástupci francouzské fotovoltaické asociace. V ČR se dosud neuskutečnilo oficiální jednání mezi zástupci CZEPHO a vládou na úrovni ministrů. O stop-stavu se jedná pouze na úrovní ČEPS/distributoři.

Jasná pravidla pro připjování nových FVE

Francie přijala nová opatření, která budou regulovat budoucí rozvoj místní fotovoltaiky. Pro všechny FVE o výkonu nad 100 kW budou vyhlašovány veřejné soutěže (aukce) na připojení těchto zdrojů.

Francie stanovila jasná pravidla, kterými se budou řídit zájemci o aukce pro nové FVE (preference nových FVE na brownfieldech). V ČR žádná pravidla nejsou- víme pouze to, že připojovat nové FVE nelze (včetně malých instalací).

Limit pro připojování

Francie rozhodla, že nově bude zaveden limit (tzv. „cap“) na instalovaný výkon ve výši 500 MW ročně, který platí pro FVE s výkonem nad 100 kWp. Tento limit má být revidován v roce 2012 v závislosti na celkové instalované kapacitě FVE (pravděpodobné navýšení na 800 MW),

Pro srovnání – MPO počítá s ročním limitem ve výši 5 MW do roku 2020. Tento limit se vztahuje na všechny FVE, včetně nejmenších střešních instalací. Francie s žádným limitem pro malé FVE nepočítá.

Snížení výkupních cen

Dalším opatřením francouzské vlády je snížení výkupních cen pro nové FVE s platností od září 2011. Tarify budou v první fázi sníženy o 20% podle  sdělení  francouzského ministerstva životního prostředí. Nově se budou tarify automaticky snižovat až o 10%  (podle typu instalace) každý následující kvartál.

V České republice byly výkupní ceny sníženy „jednorázově“ o více než 50% pro pozemní instalace. Pozemní FVE však již nejsou vůbec podporovány od března 2011, což v podstatě znamená snížení cen o 100% pro tento typ solárních instalací.

Omezení pozemních instalací

I zde platí markantní rozdíl mezi Francii a Českem. Zatímco u nás politici zcela odepsali i FVE na brownfieldech a na neúrodné půdě, Francie taková drastická opatření nepřijala.

Naopak Francie  i v budoucnosti hodlá podporovat pozemní FVE,  a to zejména jejich výstavbu na bronwfieldech a v průmyslových lokalitách.

Závěrečné srovnání:

Francouzská vláda vytvořila nový legislativní rámec pro podporu fotovoltaiky. Záměrem je vyvážit rostoucí náklady na spotřebitele elektrické energie a součaně umožnit další  rozvoj fotovoltaiky jako nového průmyslového odvětví.

Česká vláda fotovoltaiku svými opatřeními defakto „položila na lopatky“. Dodnes není umožněno připojování malých FVE a situace v branži se dá charakterizovat slovy: „Operace se povedla, fotovoltaický pacient (téměř) zemřel“.

 

 

zdroj: www.solarninovinky.cz

Zpět