E.ON podporuje zpřísnění podmínek pro připojování fotovoltaiky

04.11.2011 10:41

 

Datum: 04. 11. 2011 | Zdroj: enuby.cz

Fotovoltaika má negativní vliv na kvalitu dodávky koncovým zákazníkům. To je výsledek měření, s nímž seznámil účastníky konference Fungování energetických trhů v Evropské unii a České republice, jež se uskutečnila 1. listopadu v Praze na Žofíně, předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Josef Havel.

„Byl zjištěn výrazný vliv fotovoltaických elektráren na úroveň napětí v sítích nízkého i vysokého napětí,“ doplnil předseda představenstva E.ON Distribuce. Tato skutečnost podle něj jen potvrzuje, že nové žádosti o připojení každého, i malého zdroje, je nutno posuzovat individuálně z hlediska dopadu na kvalitu elektřiny pro ostatní zákazníky. E.ON má v současné době do své sítě připojeno 922 MW z fotovoltaických zdrojů, což je téměř polovina veškerého připojeného instalovaného výkonu.

Podpora obnovitelných zdrojů energie

E.ON přitom je hlasitým zastáncem požadavku čistější a účinnější výrobu elektřiny. Z toho důvodu také klade velký důraz na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), ovšem takových, které mají vyšší účinnost a mají zároveň další pozitivní efekty pro společnost a ekonomiku ČR. „Podporujeme proto zejména bioplyn a biometan ve vysoce účinné kombinaci výroby elektřiny a tepla,“ prohlásil Josef Havel. Pozadu nestojí E.ON ani s podporou malých vodních elektráren a spalování biomasy.

Zpřesněná kritéria pro připojení nových fotovoltaických zdrojů jsou podle Havla v současné době zapracovávána do novely Pravidel provozování distribuční soustavy. Následně budou distributoři elektřiny iniciovat změnu sekundární legislativy (např. vyhlášku o připojení).

 

Zpět