Dopis ČEPS ve věci ukončení STOP STAVu na připojování zdrojů do elektrizační soustavy

23.03.2011 09:18

 

ČEPS, a.s.
Ing. Vladimír Tošovský
Předseda představenstva a generální ředitel
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

V Praze dne 21. března 2011

Věc: Ukončení STOP STAVu na připojování zdrojů do elektrizační soustavy

Vážený pane předsedo,

chtěl bych Vám upřímně poděkovat za Vaší vůli řešit nešťastnou situaci tzv. stop-stavu  ně poděkovat za Vaší vůli řešit nešťastnou situaci tzv. stop-stavu, kterou jste projevil při našem setkání v České televizi dne 2.3.2011 i při našem osobním jednání 11.3.2011.

Z nedávného příslibu předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta rovněž vyplývá, že je zde vůle situaci řešit a stop-stav definitivně zrušit v polovině letošního roku (viz podrobnosti níže). Dovoluji si Vás proto požádat, abyste společně s ČSRES informovali naší asociaci a veřejnost o konkrétních krocích směřujících k ukončení stop-stavu. Dovolte, prosím, nejdříve shrnutí naší argumentace proč by měl být stop-stav zrušen.

Na základě iniciativy vaší organizace dne 14.2.2010 distribuční společnosti vyhlásily zmiňovaný stop-stav na připojování elektráren do české elektrizační soustavy. Od té doby distribuční společnosti odpírají veškeré nové individuální nároky na připojení do elektrizační soustavy bez ohledu na velikost konkrétní instalace a především bez konkrétního zkoumání, zda existují nebo neexistují konkrétní individuální důvody k zamítnutí žádostí o připojení do elektrizační soustavy. Ukončení stop-stavu naznačují nebo slibují různí představitelé státu i vaší organizace loni i letos. Přesto stop-stav stále trvá.

Teprve dne 16.3.2011 v odpoledních hodinách přislíbil ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu, že od poloviny roku 2011 začnou být nové malé střešní fotovoltaické elektrárny připojovány. Česká fotovoltaická průmyslová asociace tento přístup vítá a podporuje, přestože ukončení stop-stavu mělo přijít již mnohem dříve.

Vyhlášení stop-stavu totiž od samotného počátku nemá oporu v zákonech. Z hlediska vaší společnosti, která má povinnost zajistit stabilitu soustavy, a vzhledem k prudkému rozvoji velkých solárních parků, bylo vyhlášení stop-stavu krokem pochopitelným. Legislativní prostředí se však významně změnilo a další rozvoj velkých solárních parků je již naprosto znemožněn. Z tohoto pohledu udržování stop-stavu není odůvodnitelné ani technickými mantinely elektrizační soustavy.

Jménem České fotovoltaické průmyslové asociace a zároveň jménem 6 tisíc občanů, kterým fotovoltaika poskytuje obživu, bych Vám chtěl tímto zopakovat důvody, proč je na místě v souladu s veřejným příslibem ukončit stop-stav:

• Podle § 24 odst. 10 a § 25 odst. 11 energetického zákona má každý, kdo o to požádá, právo na připojení do elektrizační soustavy. Toto právo pokračující stopstav porušuje. V tiskovém prohlášení z 10.2.2010 jste sdělili, že „Pokud sečteme realizované projekty a vydaná kladná stanoviska k žádostem o připojení, je toto číslo vyšší než hodnota přijatelná pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy ČR.” (konec cit.) ČEPS a.s. ve zprávě dále uvádí, že je nutné přijmout změnu pravidel pro připojování větrných a solárních elektráren. 

• Během roku 2010 došlo k zásadním opatřením jako např. změně připojovací vyhlášky nebo novele zákona o podpoře OZE a výrazné snížení Výkupních cen, které eliminovaly spekulativní žádosti o připojení a reálně znemožnily výstavbu velkých fotovoltaických parků. Nyní jsou zcela správně podporovány, pokud jde o fotovoltaiku, pouze střešní elektrárny do výkonu 30 kW.Tyto malé systémy jsou typicky určeny pro samospotřebu domků nebo živnostníků a jejich logika spočívá v budování energetické soběstačnosti.

Mohli byste mít obavu, že koncentrace drobných střešních instalací by mohla působit podobně jako jedna velká instalace. To je ale v praxi vyloučené. Například, kdyby se všichni občané nějaké malé obce rozhodli vybavit svoje nemovitosti fotovoltaikou, tak by výkon všech jejich elektráren dohromady činil 0,5 MW. Ve skutečnosti ale každá z těchto domácností elektřinu buď sama spotřebuje nebo ji spotřebují v nejbližím okolí, tedy v sousední obci, kde se občané na využívání fotovoltaiky nedohodli.

Rovněž v realitě nehrozí, že by se nějaký „solární baron” rozhodl skoupit rozsáhlé oblasti střech a například nad celým městem vystavěl solární park. Náklady spojené s realizací takové investice jsou příliš velké. Každá střecha vyžaduje samostatný projekt, stavební povolení, náklady jsou spojené s nájmy střech a podobně. Čeští i zahraniční „solární baroni” dnes investují v jiných zemích, kde jsou podmínky výkupu výrazně lepší.

Jinou úvahou, která by Vás mohla zbrzdit v ukončení stop-stavu je riziko porušení zákazu diskriminace při připojování. Naštěstí vám právní předpisy umožňují, abyste individuální projekty nebo skupiny projektů, které nejsou určeny k samospotřebě a zároveň představují výrazný vliv na distribuční systémy, zablokovali. Právě individualní posouzení na základě zákonných kriterii vylučuje možnost diskriminace.

Pokud tedy v dané lokalitě opravdu kapacita sítě není k dispozici nebo dojde k ohrožení stability sítě, pak připojení můžete legálně odepřít. Naopak k diskriminaci dochází dnes, když celý jeden sektor energetiky není paušálně připojován (fotovoltaika) a nové uhelné zdroje,například rozšírení Prunéřova nebo nový blok v Ledvicích, připojeny budou.

Vážený pane předsedo, dovoluji si Vás tímto požádat, abyste společně s ČSRES informoval veřejnost o tom jak je průběžně připravováno ukončení stop-stavu, tak aby k němu skutečně došlo v termínu, který byl panem předsedou ERÚ oznámen. Bude-li nutná součinnost naší Asociace při přípravě tohoto momentu, jsme k ní samozřejmě připraveni. Ukončením Stop-stavu snížíte napětí mezi občany, přispějete k poklesu nezaměstnanosti a umožníte každému volbu, zda si energii nakoupí nebo vyrobí. Pro vaší společnost a českou energetiku ukončení stop-stavu nepředstavuje žádné riziko.

Vzhledem k důležitosti této záležitosti, Asociace stojí o to, aby byla veřejnost seznámena s jejím vývojem. Přední česká media, která jsme o naší iniciativě informovali projevily zájem také o Váš postoj k stop-stavu a jeho zrušení. Dovolíme se je proto o závěrech našich jednání informovat.

S přátelským pozdravem

JUDr. Aleš Spáčil
Česká fotovoltaická průmyslová asociace

 

 

 

zdroj: czechpho.cz

Zpět