Čunek: Pane premiére, identifikujte jasného viníka ve věci vývoje výkupních cen ze solární energie

12.09.2011 11:25

Jiří Čunek

8.9.2011 15:36 - Otevřený dopis senátora Jiřího Čunka premiéru Nečasovi

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás, protože jsem při jednání senátu nedostal odpověď na níže uvedenou otázku od ministra Kocourka. Nebudu zastírat,že jsem byl a jsem rozezlen fatálním pochybením,které způsobil tak jako i Vy znepokojen vývojem případných arbitrážních sporů ze strany vlastníků fotovoltaických elektráren. Vývoj výkupních cen solární energie od jejich prvopočátků kulminovaly v minulém roce v neudržitelný problém zasahující celou českou ekonomiku a nás všechny ve formě zvýšení cen elektrické energie pro domácnosti a podniky. Vláda sice tento problém nakonec vyřešila, i když zvlášť nešťastným ad hoc způsobem, konkrétní viníci však stále chybí. Proto bych se společně s Vámi chtěl podívat na vývoj výkupních cen solární energie v ČR a v Německu v porovnání s vývojem cen fotovoltaických systémů a dopomoci Vám tak k nalezení viníků.

Minimálně od roku 2006 se cena fotovoltaických systémů pravidelně každoročně snižuje. Jenom od roku 2006 do roku 2009 tento pokles činí celých 40%. Je to dlouhodobý trend, jež je znám u všech rozvíjejících se moderních technologií, a je dán rozvojem a investicemi do výzkumu a vývoje v této oblasti.

Německá vláda v souladu se snižujícími se cenami solárních panelů každoročně již od roku 2004 snižuje výkupní ceny elektřiny z těchto zdrojů. Naproti tomu český Energetický regulační úřad, dočista proti trendu snižování cen fotovoltaických systémů, ve stejném období nejdříve zvýšila výkupní ceny, aby je poté narychlo, avšak již nedostatečně, snížila.

Výše uvedená tabulka hovoří zcela jasně a důsledky těchto iracionálních rozhodnutí nám jsou všem známy - zvýšení cen elektrické energie a hrozba mezinárodních arbitráží. Jsem zastáncem individuální odpovědnosti, a proto bych Vás, pane předsedo, chtěl požádat, aby jste identifikoval jasného viníka, který je zodpovědný za bezmyšlenkovitý vývoj výkupních cen ze solární energie v ČR, jež šel zcela protichůdně proti vývoji cen solárních panelů.

S přátelským pozdravem,

Jiří Čunek, senátor

 


Odpověď premiéra Petra Nečase

 

 

 

 


Reakce na odpověď

 

Vážený pane premiére,

chápu, že přes řešení závažných problémů koalice s odvoláním úředníka zřejmě nemáte čas přečíst všechny dopisy, které jsou Vám adresovány a jež podepisujete. Přesto si myslím, že problematika, o které jsem Vám psal, je natolik závažná, že byste jí mohl věnovat větší pozornost. Nás, občany České republiky, stála a bude stát v ceně el.energie zbytečně miliardy korun. Tím dochází ke zhoršení sociální situace obyvatel a nižší konkurenceschopnosti našich podnikatelů.

Nejde mi o bezdůvodné nebo, jak stojí ve Vámi podepsaném dopise, populární hledání viníků. Jde o to, abyste Vy a Vláda ČR dokázali občanům, že se zásadnímu pracovnímu selhání nebo spíše trestnému činu konkrétních úředníků dokážete věnovat s minimálně stejným důrazem jako případu uraženého pana Schwarzenberga.

Máte pravdu v tom, že poslanci tehdejší vládní koalice učinili chybu, když stanovili pětiprocentní snížení podpory fotovoltaických elektráren jako maximální možné. Mýlíte se však, pokud je označujete za hlavní viníky dnešní situace. Jak jsem již uvedl v předcházejícím dopise, příslušný úřad tehdy nevyužil ani zákonné možnosti snížit podporu o těchto pět procent. Naopak ji dokonce zvýšil. Zároveň měl při tak prudkém pádu cen fotovoltaických technologií v letech 2007 - 2008 upozornit vládu na nutnost urychlené změny zákona tak, aby dotace byla snižována v závislosti na poklesu cen fotovoltaických elektráren. Neučinil tak,což oba dobře víme,protože jsme v té době byli ministry. Zákonem garantovaný, neúměrně vysoký zisk tak přilákal velké množství investorů. To vyústilo v nepřiměřené státní výdaje, zvýšení cen elektrické energie a v důsledku dalších kroků také hrozbu arbitráží. Renomovaní odborníci vyčíslili tyto škody zhruba na 40 mld. korun. Neméně ničivým důsledkem této chyby či nečinnosti konkrétních osob konkrétního úřadu je pak současný tzv. stop stav, kdy na základě neprokázaných tvrzení společnosti ČEPS odmítají distributoři připojit i sebemenší fotovoltaický zdroj energie. Tento nelegální stav trvá již druhým rokem. Občané České republiky jsou tak reálně kráceni ve svých právech na zřizování malých střešních fotovoltaických instalací. Zde bych rád zdůraznil, že všude v demokratickém světě je podpora střešních instalací chápána nejen ekologicky, ale jde o zvýšení nezávislosti občanů na monopolních výrobcích a distributorech. Chápu, že pro české podnikatelskomocenském prostředí je nezávislý občan nebezpečný. Současně je tím v České republice zastaven i rozvoj celého odvětví, o jehož potřebě z dlouhodobého hlediska snad nikdo nepochybuje.

Žádám Vás tedy, pane premiére, abyste mi sdělil, co jsem požadoval již v prvním dopise, kdo je konkrétně zodpovědný za výše uvedené škody a jaké důsledky byly z této skutečnosti vyvozeny.

Jiří Čunek
senátor

 

Jiří Čunek

Jiří Čunek

 senátor

 


Autor: Jiří Čunek

 

Zpět