Aktuálně: Senát prověří zákonnost stop stavu pro připojování nových FVE do sítě

02.11.2011 21:44

 

Datum: 27. 10. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Skutečnost, že se distribuční společnosti chovají protiprávně a plošně zamítají stanoviska o připojení, potvrdil senátor Petr Šilar. Jako starosta obdržel řadu stížností ze strany občanů. „Pokud stát podporuje výstavbu protipovodňových hrází, proč nepodporuje občana při snaze o energetickou soběstačnost?“ ptá se Zuzana Musilová.

Úterní 10. schůze Podvýboru pro energetiku Senátu Parlamentu České republiky měla na pořadu diskusi na téma „Politika ČEZ, a. s. v oblasti připojování elektráren a podpora obnovitelných zdrojů energie.“ Podvýbor přijal 25. usnesení, které obsahuje mimo jiné následující informace:

1) Podvýbor konstatuje, že prověří platnost, rozsah a důvody vyhlášeného stop stavu na instalaci fotovoltaických zařízení ze dne 14. února 2010;

2) podvýbor pověřuje předsedu podvýboru senátora Jiřího Bise, aby vyžádal vyjádření od distributorů elektrické energie, tj. ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s. E.ON Česká republika a ČEPS, a. s. k povolovacímu procesu na nová fotovoltaická zařízení, k eventuálnímu trvání stop stavu a případné existenci ročního limitu připojovaného výkonu.

Usnesení předcházely argumenty předložené Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací (CZEPHO) a diskuse přítomných senátorů. Předseda představenstva CZEPHO JUDr. Aleš Spáčil a generální sekretář CZEPHO Ing. Zuzana Musilová nejprve společně seznámili přítomné se současným stavem.

Současná situace: stop stav

Stop stav byl vyhlášen v únoru 2010 na základě podnětu ze strany společnosti ČEPS (provozovatele přenosové soustavy). Ta tvrdí, že vysoký objem výkonu připojených obnovitelných zdrojů energie může ohrozit stabilitu elektrizační sítě a odvolává se na závěry studie EGÚ Brno, která stanoví limity pro instalovaný (2 265 MWp) a činný výkon (1 695 MWp) neregulovaných obnovitelných zdrojů pro období 2010-2011.

Podle statistik ERÚ byly k 1. říjnu vydány licence na 1 970 MWp ve fotovoltaických elektrárnách a 220 MWp ve větrných elektrárnách, což představuje celkem 2 190 MWp instalovaného výkonu (98,7 % limitu) a zhruba 1643 MWp činného výkonu (96,8 % limitu). V současné době podle informací z Kulatého stolu společnost ČEPS tento limit přehodnocuje. Čeká se, jaký limit bude stanoven pro další období.

Stop stav trvá, EON a ČEZ nadále vydávají plošně zamítavá stanoviska během posledních čtrnáct dní. CZEPHO eviduje přes dvě stovky zamítnutých žádostí a dvě stovky nevyřízených. Pouze PRE, která má na starosti středočeský region, začala posuzovat projekty skutečně individuálně a kladně posoudila zhruba desítku žádostí.

Distribuční společnosti tak porušují příslib, který daly zástupcům asociací pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie 19. září a nadále postupují protizákonně. Zákonné důvody pro stop stav totiž nikdy nebyly prokázány a dosud provedené studie žádný důvod nepotvrdily.

Zákonné důvody jsou:

1) ohrožení bezpečného provozu distribuční či přenosové soustavy,

2) nedostatek kapacity v místě připojení nebo

3) nesoulad projektu s Pravidly pro připojení do distribuční a přenosové soustavy.

500 MWp pro střechy leží ladem

Distribuční společnosti nedodržují ani další příslib – že totiž pro malé střešní instalace uvolní výkon fotovoltaických elektráren, které umožňují regulaci (v případě potřeby může regulátor sítě jejich výkon snížit, nebo je dokonce odpojit). Podle informací CZEPHO je dnes zregulováno zhruba 500MWp instalovaného výkonu.

Občan se nemá možnost bránit rostoucím cenám elektrické energie

Zástupci CZEPHO dále upozornili na to, že na současný stav doplácejí především domácnosti, které nemají možnost se bránit rostoucím cenám elektrické energie, která se od roku 2004 zvedla na téměř dvojnásobek. Domácí fotovoltaické elektrárny jsou přitom jednou z mála možností, které občané mají k obraně proti neustálému růstu ceny elektrické energie.

Malá solární elektrárna na střeše rodinného domu dnes dokáže pokrýt většinu spotřeby elektrické energie domácnosti, a snižuje tak její závislost na diktátu cen velkých energetických výrobců. To vše vedlo zástupce CZEPHO k tomu, aby na schůzi podvýboru vystoupili. „Pokud stát podporuje výstavbu protipovodňových hrází, proč nepodporuje občana při snaze o energetickou soběstačnost?“ ptá se Zuzana Musilová.

V rozpravě mimo jiné zaznělo

Skutečnost, že se distribuční společnosti chovají protiprávně a plošně zamítají stanoviska o připojení, potvrdil senátor Petr Šilar. Jako starosta obdržel řadu stížností ze strany občanů.

Senátor Jiří Čunek upozornil na skutečnost, že stop stav postihl také rozestavěné instalace, což pro má pro obyčejnou rodinu zásadní ekonomické dopady. Aleš Spáčil, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace, pak upozornil na to, že náprava minulých až příliš štědrých výkupních cen, které využili velcí investoři, nesmí nyní vést k ohrožení práva občana na dosažení energetické nezávislosti.

Úplný zápis se schůze bude k dispozici na webových stránkách Senátu ZDE.

Usnesení: zákony se mají dodržovat

Podvýbor schválil usnesení o tom, že prověří zákonnost stop stavu. Osloví distribuční společnosti ČEZ, E.ON a PRE a provozovatele přenosové soustavy ČEPS a vyžádá si od nich oficiální stanovisko, zda nadále udržují stop stav a zda a za jakých podmínek budou připojovat nové instalace

 

Zpět