Fotovoltaický ohřev vody a přitápění - DZ Dražice - Logitex
 


Závěsné ohřívače vody

Ohřívače vody LX ACDC/M+K (KW) představují nové technické řešení ohřevu vody pomocí fotovoltaických panelů. Pro ohřev vody se využívá energie ze slunce, která pomocí fotovoltaických panelů vyrábí stejnosměrný elektrický proud. 

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí solárního kabelu dává neomezené využití systému jak v rodinných domech a průmyslových objektech.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody je ekologická výroba elektrické energie, která přináší značnou úsporu. Vyrobenou elektřinu v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádná povolení na připojení a nemusí se nakupovat další přídavná zařízení.
 

Možnost ohřevu

Intenzitu slunečního svitu ovlivňuje počasí a roční období. Ohřívače dokážou ohřívat vodu sluneční energií nebo kombinací elektřiny ze sítě AC, spalovacího kotle připojený na vnitřní výměník ohřívače.
 

Předehřev vody

Pro předehřev vody se ohřívače zapojují před plynový nebo elektrický kotel se zásobníkovým, nebo průtokovým ohřevem vody, nebo tepelným čerpadlem ne zdroj studené vody ( viz obr. 1).

Předehřátá voda pomocí fotovoltaických panelů proudí přímo do zásobníku, výměníku v plynovém nebo elektrickém kotli. V případě, že není voda dostatečně ohřátá z fotovoltaických panelů, dojde k dohřátí vody kotlem. Na samotný ohřev vody se spotřebuje výrazně méně energie/plynu než při ohřevu studené vody a tím dochází k výrazné úspoře.
Při použití ohřívače na předehřev vody pro tepelné čerpadlo proudí do zásobníku tepelného čerpadla namísto studené vody, voda předehřátá až na maximální teplotní limit tepelného čerpadla.

Při tomto zapojení dochází k prodloužení životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.
 

Ohřev vody:

Ohřívače vody je možné použít jako samostatné elektrické ohřívače vody. Pracují na principu dvou samostatných elektrických okruhů. První je zapojený na elektrickou energie ze sítě (AC 230 V). Druhý je napojený na elektrickou energii z fotovoltaických panelů (DC). Oba okruhy pracují současně nebo samostatně.

Připojení na zdroj elektrické energie ze sítě garantuje ohřev vody během dlouhodobého nepříznivého počasí. Pomocí termostatu se nastaví požadovaná teplota vody (např. 45 °C). Při dosáhnutí přednastavené teploty se automaticky vypíná přívod elektrické energie ze sítě (AC 230 V) a voda v ohřívači se dále ohřívá ekologicky čistou elektrickou energií z fotovoltaických panelů (ohřev až na max. teplotu 75 °C).

Ohřev vody a přitápění:

Fotovoltaický ohřev vody doplněný o akumulační kamínka LX DC PEC s prostorovým termostatem. Vyrobená elektrická energie je přednostně dodávaná pro vytápění a po natopení na nastavenou teplotu na termostatu je následně zajištěn ohřev vody v bojleru.


Kamínka LX DC PEC

 


Typy ohřívačů vody LX ACDC/M+K (KW)

Ohřívače vody LX ACDC/M+K a LX ACDC/M+KW mají zabudovanou univerzální spirálu na stejnosměrný proud z panelů. Na spirálu lze připojit fotovoltaický zdroj 1,0 kWp (120 V DC), 1,5 kWp (180 V DC), 2,0 kWp (240 V DC). 
Výkonová řada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytí: IP 45


LXDC SET 1-2kW je součástí ohřívače a instaluje se na zeď vedle ohřívače. Zajišťuje odpojení či přesměrování energie, bezpečnost systému, způsob provozu vzhledem k distribuční soustavě.

LXDC POWER BOX jako doplněk pro získání maximálního energetického zisku z fotovoltaických panelů. Elektrické zařízení na principu MPPT určené na výkonové přizpůsobení fotovoltaických panelů ke konstantní odporové zátěži DC topného tělesa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Technický list ohřívačů DZ Dražice LX

Ceník DZ Dražice pdf

www.obchodsolar.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stacionární akumulační nádoby 200 - 1000l

A. TPK 210 – 12 /LX DC
B. LX DC BOX 1-6 kW
C. sada AC a DC kabelů

Průměr příruby (TPK 210 - 12/LX DC) pro vložení do nádrže má velikost 210 mm.
 

LX DC SET

Je vybaven funkcí přednostního přesměrování DC. Pomocí bezpotencionálního připojení (12V AC) dokáže přesměrovat vyráběnou elektřinu z fotovoltaických panelů do dalšího zařazení. Pokud například začne pracovat tepelné čerpadlo, automaticky se výroba elektřiny z panelů přesměruje z ohřevu vody do měniče, který je připojen do sítě spolu s tepelným čerpadlem. Měnič začne vyrábět elektřinu pro pohon tepelného čerpadla. A pokud je výška výroby elektřiny stejná jako je spotřeba tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo pracuje bez spotřeby elektřiny z distribuční sítě. Po ukončení práce tepelného čerpadla se okamžitě systém LX DC SET přesměruje na ohřev vody v nádrži . Tento proces probíhá několikrát denně a v případě, že tepelné čerpadlo v létě chladí, pracuje celoročně. Nejenže dochází k významné úspoře financí, neboť ze sítě se čerpá v době výroby z fotovoltaických panelů jen minimálně, ale dochází k významnému prodloužení životnosti tepelného čerpadla, protože fotovoltaika ohřívá vodu v nádrži tepelného čerpadla a tepelné čerpadlo nepracuje. Namísto tepelného čerpadla je možné připojit elektrokotel. K zařízení Logitex je možné připojit klimatizaci a pod.

Přednostní přesměrování výroby elektřiny z fotovoltaických panelů systémem Logitex z ohřevu vody pro výrobu elektřiny pro elektrická zařízení znamená pro distribuční sítě řešení plošného problému zapínání tepelných čerpadel, elektrokotlů a klimatizací. V případě poklesu nebo zvýšení venkovní teploty na velkém území země, dochází k jejich zapínání prakticky ve stejnou dobu. Hrozí okamžité přetížení sítě s následným kolapsem sítě. Systém Logitex výrazným způsobem snižuje v průběhu dne okamžitou zátěž distribuční sítě a přitom prakticky celá výroba z fotovoltaického zdroje je využita v domě pro ohřev vody a pro pohon energetických zařízení s minimálním nebo žádným průnikem vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

ON/OFF GRID

LXDC BOX 0,5-2 kW DC (od r. 2015) a LXDC BOX 1-6 kW DC, jsou vybaveny funkcí ON/OFF GRID, pomocí které se dá regulovat výroba AC proudu pomocí měniče DC/AC. Při zapnuté funkci ON měnič pracuje a dodává elektřinu do vnitřní sítě i v případě, že zásobník vody Logitex je vypnutý a i spotřebič elektřiny (elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace apod.), který je připojen bezpotencionálním kontaktem s LXDC BOX, je vypnutý. Při zapnuté funkci OFF, měnič pracuje pouze v případě, že připojený spotřebič přes bezpotencionální kontakt pracuje a spotřebovává elektřinu, kterou pokrývá v plném rozsahu výroba elektřiny z fotovoltaických panelů přes měnič DC/AC. Pokud ji nepokrývá a výkon fotovoltaických panelů je nižší než aktuální spotřeba připojeného spotřebiče, rozdíl energie si spotřebič odebere ze sítě. Měnič DC/AC po vypnutí připojeného spotřebiče a vypnutém zásobníku vody Logitex nedodává elektřinu do vnitřní sítě a proto nedochází k průniku vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Technický list ohřívačů DZ Dražice LX

Ceník DZ Dražice pdf

www.obchodsolar.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poptávkový list